Agrett abjad

Little egret (Egretta garzetta).

Agrett Isfar

Bird: squacco heron (Ardeola ralloides)

Agrett Isfar Prim

Birdcattle egret (Bubulcus ibis)

Agrett tal-bhejjem

Birdcattle egret (Bubulcus ibis)

Also known as: Agrett isfar prim and Kwakk abjad

Agħràb

tajra tal-passa sewda tal-ġens corvidae

English: Rookagħrab

Agħráb sekond

tajra tal-ġens sylviidae, msejħa wkoll bħala Agħráb tal-qasab

English: Reed Warbleragħrab-sekond

Agħráb tal-qasab

isem ieħor għal Agħráb sekond

English: Another term for Reed Warbler

Agħsajfar

Diminutiv ta’ għasfur

English: diminutive of bird

Ajkla

Tajra tas-sibjien, salvaġġa, tfittex l-għoli tal-muntanji. Il-għamla li tidher rari hawn Malta hi dik li għandha granf qasir .

English: Eagle

Ajkla Bajda

Ajkla b’rix ċar, tgħaddi rari fil-ħarifa – haliaetus albicella

English: White-Tailed EagleAjkla-bajda

Ajkla Imperjali

Ajkla rari ħafna li ġie li rawha Għawdex – Aquila heliaca sav

English: Eastern Imperial Eagle

ajlka-imperjali

Ajkla rjali

Bird: The golden eagle (Aquila chrysaetos).

Ajkla tad-denb

Bird: The white-tailed eagle (Haliaeetus albicilla).

Ajkla tal-kalzetti

Bird: The booted eagle (Hieraaetus pennatus, also classified as Aquila pennata).

Ajkla tat-tikki

Ajka ħarira iżgħar b’rix imdabbar irqiq, rari ħafna – Aquila pomarina brehm

English: Lesser Spotted Eagle

Ajkla-tikki

Ajklott

Diminutiv ta’ Ajkla

English: Diminutive of eagle

Ajklun

Akkrexettiv ta’ Ajkla

Ajkulin

aġġ = Tal-għamla ta’ dik ta’ l-ajkla

English: Aquiline

Ajrun

tajra mdaqqsa ta’ l-ilma, b’saqajn twal u rix sabiħ, għonq twil tfittex l-agħdajjar, magħrufha wkoll bħala “għarnuq” u “grawwa” – megalornis grus grus

English: Crane

Ajrun

 

 

Ajrun Abjad

Tajra li għandha mir-Russett iżda rixha abjad. – ardea alba

English: Great Egret

Ajrun-abjad

Alċjun

Kingfishers or Alcedinidae are a family of small to medium-sized, brightly colored birds in the order Coraciiformes. They have a cosmopolitan distribution, with most species found in the tropical regions of Africa, Asia, and Oceania.

Source: Italian

Plural: Alċjuni