Arzella tar-ramel

Radiated trough shell.

Ref: JA

Baħbuħa

Għamla ta’ bebbux kbir li għandu sura ta’ bronja.

English: generic term described to describe a number of sea snails which have a shell in the form of a whelk.

Sors: Għarbi

Għerq: BĦĦ

Baħbuħa ittigrata

Mollusk – Cypraea flaveola

baħbuħa intrigata

Baħbuħa ramlija

MolluskLuria Lurida

baħbuħa ramlija

Baħbuħa tal-għajnejn

Mollusk, ara: Baħbuħa ramlija

Bebbux

English: Snails

Sors: Għarbi

Għerq: B-B-X

Bebbux abjad

Snail – Sphincterochila candidissima

bebbux abjad

 

Bebbux babu

“Very little snails having the shape of a cone.”

Ref: JA

Bebbux ikħal

Common purple snail – Janthina janthina

bebbux kahla

Bebbux il-mogħoż

Snail (Helix fusca) also known in Maltese as Għakruxa Sewda or Mogħża.

Bebbux il-Mogħoż

Brown snail – Helix Fusca

 

Bebbux mara

Chocolate-band snail – Eobania vermiculata

bebbux mara