Il-Miklem.com

Vokabularju Tematiku, Enċiklopedija tal-Kliem, Tagħrif Kulturali.

Qawl tal-jum

Agħlaq il-bieb qabel ma taħrab id-debba

Dizzjunarju Tematiku

Għajnuna ta’ kif tista’ tuża dan il-miklem:  Fuq ix-xellug ta’ din il-paġna issibu żewġ funzjonijiet importanti: Id-dizzjunarju Tematiku li huwa l-iskop ewlieni tas-sit u l-possibilta’ li tfittex il-kliem fih kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Fuq il-lemin issibu lista twila ta’ temi li meta tagħfas fuqhom titla lista jew ta’ kliem relatat jew ta’ espressjonijiet Maltin li jikkontenu l-kelma li tkun għafast.  Fuq ix-xellug issibu wkoll kategorija jisimha Malti Safi bi Xbihat – f’din il-kategorija ssibu diversi xbihat maħluqin minn dan is-sit li fuqhom hemm spjegat b’mod viżwali u tematiku kliem u espressjonijiet Maltin.

IS-SIBILLA jew is-Sittażbrilja

IS-SIBILLA jew is-Sittażbrilja

Wasalna fis-sittax-il silta ta’ din is-sensiela li fiha qed naqbdu, wieħed wieħed,  mal-karattri tal-fantasija li jeżistu mistoħbija fl-ilsien Malti u niġbru kulma nafu fuqhom, ħalli ma jintnesewx u jintremew minn moħħna, imma nibqgħu niftakruhom ħalli ngħadduhom lil...

It-Toponomastika tal-Gżejjer Żgħar – I

It-Toponomastika tal-Gżejjer Żgħar – I

L-ewwel silta f'sensiela ta' artikli dwar it-toponomastika tal-gżejjer żgħar ta' madwar Malta u Għawdex. Kitba ta' Arnold Sciberras u Jeffrey Sciberras Il-fatt li l-gżejjer Maltin jikkonsistu fil-gżira ta’ Malta, Għawdex, u Kemmuna, jafu kulħadd.  Filfla, il-Gżejjer...

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – Ir-Raba’ Silta

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – Ir-Raba’ Silta

Ir-raba’ parti tal-EWWEL TAQSIMA u l-bidu tat-TIENI TAQSIMA tal-ktieb. Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna...

IL-FESTA MALTIJA

IL-FESTA MALTIJA

Mera tal-karattru Malti u wirt ekklesjastiku. Kitba ta' Joseph C. Camilleri. Il-festi tal-bliet u l-irħula, sew titulari u sew sekondarji, għandhom l-istess forma, li ġiet immudellata matul iż-żmien. Il-pedament tagħha kien il-wirt Nisrani li l-Maltin wirtu mingħand...

Is-Serp ta’ Seba’ Rjus

Is-Serp ta’ Seba’ Rjus

Wasalna fil-ħmistax-il silta ta’ din is-sensiela li fiha qed naqbdu, wieħed wieħed,  mal-karattri tal-fantasija li jeżistu mistoħbija fl-ilsien Malti u niġbru kulma nafu fuqhom, filwaqt li noħolqu stampa tagħhom ħalli nagħrfu karattru minn ieħor.  Nittamaw ħafna li...

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – It-tielet Silta

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – It-tielet Silta

It-tielet parti tal-EWWEL TAQSIMA tal-ktieb. Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef...

L-Imlejka

L-Imlejka

Wasalna fl-erbatax-il silta ta’ din is-sensiela li fiha qed naqbdu, wieħed wieħed,  mal-karattri tal-fantasija li jeżistu mistoħbija fl-ilsien Malti u niġbru kulma nafu fuqhom, ħalli ma jintnesewx u jintremew minn moħħna, imma nibqgħu niftakruhom ħalli ngħadduhom lil...

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – It-tieni Silta

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – It-tieni Silta

It-tieni parti tal-EWWEL TAQSIMA tal-ktieb. Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef...

Ix-Xifajk

Ix-Xifajk

Wasalna fit-tlettax-il silta ta’ din is-sensiela li fiha qed naqbdu, wieħed wieħed,  mal-karattri tal-fantasija li jeżistu mistoħbija fl-ilsien Malti u niġbru kulma nafu fuqhom, ħalli ma jintnesewx u jintremew minn moħħna, imma nibqgħu niftakruhom ħalli ngħadduhom lil...

KTIEB IL-QÂBLA – 1883

KTIEB IL-QÂBLA – 1883

Fl-1883, il-pubblikatur P. Debono stampa ktieb ta’ 105 (mija u ħames) paġni li jġib l-isem Ktieb il-Qâbla.  L-awtur kien Salvatore Luigi Pisani, kirurgu u professur tal-Ġinekoloġija.  S.L. Pisani ħareġ ukoll il-ktieb Twissijiet fuq il-Mard tal-Korla (1885), Fuq...

L-Għul

L-Għul

Wasalna fit-tnax-il silta ta’ din is-sensiela li fiha qed naqbdu, wieħed wieħed,  mal-karattri tal-fantasija li jeżistu mistoħbija fl-ilsien Malti u niġbru kulma nafu fuqhom, ħalli ma jintnesewx u jintremew minn moħħna, imma nibqgħu niftakruhom ħalli ngħadduhom lil...

L-erwieħ, l-ispirti u l-ħares fil-folklor Malti

L-erwieħ, l-ispirti u l-ħares fil-folklor Malti

Bħall-ġnus kollha tad-dinja, il-poplu Malti għandu l-folklor tiegħu magħġun f’użanzi u tradizzjonijiet antiki li waslu għandna mill-ġenerazzjonijiet ta’ qabilna. Xi wħud minnhom ma nafux l-oriġini tagħhom, oħrajn għandhom għeruq barranin iżda maż-żmien libsu l-libsa...

Is-Siġar ta’ Malta

Is-Siġar ta’ Malta

F’Lulju tal-2018 ħarġet il-Leġislazzjoni Proviżorja 549.123, regolament dwar il-ħarsien tas-siġar u l-imsaġar.  Fil-Leġislazzjoni hemm lista sħiħa u ddettaljata ta’ dawk is-siġar f’Malta li huma protetti mill-liġi.  Jiġifieri siġar li l-liġi ma tħallikx taqtagħhom u...

L-Għafrit

L-Għafrit

Wasalna fil-ħdax-il silta ta’ din is-sensiela li fiha qed naqbdu, wieħed wieħed,  mal-karattri tal-fantasija li jeżistu mistoħbija fl-ilsien Malti u niġbru kulma nafu fuqhom, ħalli ma jintnesewx u jintremew minn moħħna, imma nibqgħu niftakruhom ħalli ngħadduhom lil...

XOGĦOL IL-BIDWI:  F’DIĊEMBRU tal-1850

XOGĦOL IL-BIDWI: F’DIĊEMBRU tal-1850

Ix-xahar tax-xita. Qed inġibu xahar b’xahar dak li qal Il-Kalendarju tal-Bidwi li ħarġet is-Societa Agraria ta’ Malta għas-sena 1850 – paġna bit-Taljan u paġna bil-Malti.  Għal Diċembru ta’ dik is-sena, l-Kalendarju rrepeta kelma b’kelma dak li qal li kellu jsir...

Ix-Xitan fil-Folklor Malti

Ix-Xitan fil-Folklor Malti

Il-kultura popolari hija parti kbira mill-mod tal-għixien tas-soċjeta. Il-kulturi tal-klassijiet kollha tas-soċjeta f’relazzjoni non-evalwattiva, jinsabu fuq l-istess livell imma bi fluwidita bejniethom. Kitba ta' Marlene Mifsud Chricop. Dan l-artiklu deher...

Il-Waħx, Gidmejmun, u Waħx il-baqar

Il-Waħx, Gidmejmun, u Waħx il-baqar

Wasalna fl-għaxar silta minn din is-sensiela li fiha qed naqbdu, wieħed wieħed,  mal-karattri tal-fantasija li jeżistu mistoħbija fl-ilsien Malti u niġbru kulma nafu fuqhom, ħalli ma jintnesewx u jintremew minn moħħna, imma nibqgħu niftakruhom ħalli ngħadduhom lil...

XOGĦOL IL-BIDWI:  F’NOVEMBRU tal-1850

XOGĦOL IL-BIDWI: F’NOVEMBRU tal-1850

Ix-xahar ta’ inżigħ il-weraq. kitba ta' Ġużi Gatt Wasalna kważi sal-aħħar tas-sena.  Ftit ieħor jonqos.  F’din is-sensiela ta’ artikli, qed inġibu xahar b’xahar, dak li hemm miktub fil-Kalendarju tal-Bidwi li s-Societa Agraria ta’ Malta kienet ħarġet għas-sena 1850. ...

L-ESPORTAZZJONI TAL-KEMMUN MINN MALTA

L-ESPORTAZZJONI TAL-KEMMUN MINN MALTA

Kitba ta' Nazzareno Azzopardi. Dan l-artiklu deher oriġinarjament fl-Imnara VOL. 11, Nru. 40, 2016. Waqt xogħol ta’ restawr fid-dokumenti tal-Qorti tal-Isqof li hemm fil-Kurja l-Furjana, laqatni dokument li jġib id-data 1640, u ntitolat: Conto delle Cumini che furono...

Is-Sirena

Is-Sirena

F’din is-sensiela ta’ artikli qed naqbdu, wieħed wieħed, mal-karattri tal-fantasija li għandna fl-ilsien Malti, u nagħtu t-tagħrif kollu li nafu fuqhom, ħalli dawn il-karattri ma jintremewx u jintnesew, imma jibqgħu magħna għax huma wirt missirijietna.  Barra minn...

Kliem miżjud s’issa

B’kollox: 18,447 Illum:22
L-Aħħar Kelma: Ltim

Data: 11/05/2021

Temi