Il-Miklem.com

Vokabularju Tematiku, Enċiklopedija tal-Kliem, Tagħrif Kulturali.

Qawl tal-jum

Jekk tħares lejn il-qamar u tmiss il-flus, tul għomrok dejjem tbus.

Dizzjunarju Tematiku

Għajnuna ta’ kif tista’ tuża dan il-miklem:  Fuq ix-xellug ta’ din il-paġna issibu żewġ funzjonijiet importanti: Id-dizzjunarju Tematiku li huwa l-iskop ewlieni tas-sit u l-possibilta’ li tfittex il-kliem fih kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Fuq il-lemin issibu lista twila ta’ temi li meta tagħfas fuqhom titla lista jew ta’ kliem relatat jew ta’ espressjonijiet Maltin li jikkontenu l-kelma li tkun għafast.  Fuq ix-xellug issibu wkoll kategorija jisimha Malti Safi bi Xbihat – f’din il-kategorija ssibu diversi xbihat maħluqin minn dan is-sit li fuqhom hemm spjegat b’mod viżwali u tematiku kliem u espressjonijiet Maltin.

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – It-Tlieta u Għoxrin silta

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – It-Tlieta u Għoxrin silta

Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt kien għad għandna bżonnu.  Meta...

Qiegħda fil-Ponta ta’ Lsieni – It-Tielet Ktieb

Qiegħda fil-Ponta ta’ Lsieni – It-Tielet Ktieb

Dawk fostkom li huma midħla ta' dan is-sit forsi għadkom tiftakru sensiela ta' artikli miktuba minn Ġużi Gatt bl-isem "Xogħol il-Bidwi" - li kien fihom tagħrif meħud minn kalendarju tal-bidwi li kien ħareġ fl-1849.  Issa dawn l-artikli ħarġu fi ktieb - it-tielet...

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – It-Tnejn u Għoxrin silta

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – It-Tnejn u Għoxrin silta

Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt kien għad għandna bżonnu.  Xi...

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – Il-Wieħed u Għoxrin silta

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – Il-Wieħed u Għoxrin silta

Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt kien għad għandna bżonnu.  Xi...

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – L-Għoxrin silta

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – L-Għoxrin silta

Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt kien għad għandna bżonnu.  Meta...

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – id-dsatax-il-silta

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – id-dsatax-il-silta

Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt kien għad għandna bżonnu.  Xi...

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – It-Tmintax-il Silta

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – It-Tmintax-il Silta

Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt kien għad għandna bżonnu.  Xi...

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – Is-Sbatax-il Silta

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – Is-Sbatax-il Silta

Tkompli l-GĦAXAR TAQSIMA tal-ktieb. Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta...

KLIEM LI M’GĦANDNIEX NITILFU – VII

KLIEM LI M’GĦANDNIEX NITILFU – VII

IL-KAMLA FIL-GWARDAROBBA Lanqas ilu xejn li smajt tifel jgħid lil ommu:  “Ma, ara butterfly”.  Ftit ħin qabel kont smajt omm tgħid lil binha: “Zaka, ara, grasshopper.  Din l-omm kienet għadha kemm qalet lil seħbitha biex ma tmurx tgħum għax kien hemm ħafna jellyfish. ...

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – Is-Sittax-il Silta

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – Is-Sittax-il Silta

Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt kien għad għandna bżonnu.  Xi...

KLIEM LI M’GĦANDNIEX NITILFU – VI

KLIEM LI M’GĦANDNIEX NITILFU – VI

IL-QSARI LI KIEN IKOLLHA N-NANNA. Kitba' ta' Ġużi Gatt Dari, il-bitħa kienet parti importanti ta’ ħafna mid-djar tal-Maltin.  Fil-bitħa kien hemm il-qsari. Forsi dan kien jgħodd l-aktar għad-djar tal-irħula, imma n-nies tal-ibliet kellhom il-btieħi u l-qsari wkoll –...

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – Il-Ħmistax-il Silta

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – Il-Ħmistax-il Silta

Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt kien għad għandna bżonnu.  Xi...

KLIEM LI M’GĦANDNIEX NITILFU – V

KLIEM LI M’GĦANDNIEX NITILFU – V

Il-Malti jgħidlek: “Iż-żmien itul u l-qarn idur.”  M’hemmx dubju li llum din trid toqgħod tfissirha wkoll, għax in-nies ma jifhmuhiex.  Fuq li ż-żmien itul m’hemmx dubju: iż-żmien jgħaddi u jmur.  Imma l-qarn x’qarn hu?  Li kieku l-għarfien tagħna tad-dinja Għarbija...

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – L-Erbatax-il Silta

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – L-Erbatax-il Silta

Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt kien għad għandna bżonnu.  Xi...

Kliem miżjud s'issa

B'kollox: 18,954 Illum:14 L-Aħħar Kelma: Marċ Data: 01/03/2023

Temi