Il-Miklem.com

Vokabularju Tematiku, Enċiklopedija tal-Kliem, Tagħrif Kulturali.

Qawl tal-jum

Wara x-xjuħija l-għaġiż!

Dizzjunarju Tematiku

Għajnuna ta’ kif tista’ tuża dan il-miklem:  Fuq ix-xellug ta’ din il-paġna issibu żewġ funzjonijiet importanti: Id-dizzjunarju Tematiku li huwa l-iskop ewlieni tas-sit u l-possibilta’ li tfittex il-kliem fih kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Fuq il-lemin issibu lista twila ta’ temi li meta tagħfas fuqhom titla lista jew ta’ kliem relatat jew ta’ espressjonijiet Maltin li jikkontenu l-kelma li tkun għafast.  Fuq ix-xellug issibu wkoll kategorija jisimha Malti Safi bi Xbihat – f’din il-kategorija ssibu diversi xbihat maħluqin minn dan is-sit li fuqhom hemm spjegat b’mod viżwali u tematiku kliem u espressjonijiet Maltin.

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – It-Tmienja u Għoxrin Silta

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – It-Tmienja u Għoxrin Silta

Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt kien għad għandna bżonnu.  Meta...

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – Is-Sebgħa u Għoxrin Silta

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – Is-Sebgħa u Għoxrin Silta

Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt kien għad għandna bżonnu.  Kitba...

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – Is-Sitta u Għoxrin Silta

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – Is-Sitta u Għoxrin Silta

Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt kien għad għandna bżonnu.  Meta...

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – Il-Ħamsa u Għoxrin Silta

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – Il-Ħamsa u Għoxrin Silta

Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt kien għad għandna bżonnu.  Meta...

IL-MADONNA TAĊ-ĊIĊRI U T-TIFTIX GĦALL-ILMA

IL-MADONNA TAĊ-ĊIĊRI U T-TIFTIX GĦALL-ILMA

Fir-raħal taż-Żebbuġ, Għawdex, fuq in-naħa tax-xellug tal-knisja parrokkjali ta’ Santa Marija, għandek issib triq twila li jisimha Triq il-Modanna taċ-Ċiċri.  Iż-Żebbuġin kollha jafu il-għala t-triq jisimha hekk.  F’din it-triq, ftit ‘l isfel mill-knisja, hemm dar...

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – L-Erbgħa u Għoxrin Silta

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – L-Erbgħa u Għoxrin Silta

Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt kien għad għandna bżonnu.  Meta...

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – It-Tlieta u Għoxrin silta

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – It-Tlieta u Għoxrin silta

Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt kien għad għandna bżonnu.  Meta...

Qiegħda fil-Ponta ta’ Lsieni – It-Tielet Ktieb

Qiegħda fil-Ponta ta’ Lsieni – It-Tielet Ktieb

Dawk fostkom li huma midħla ta' dan is-sit forsi għadkom tiftakru sensiela ta' artikli miktuba minn Ġużi Gatt bl-isem "Xogħol il-Bidwi" - li kien fihom tagħrif meħud minn kalendarju tal-bidwi li kien ħareġ fl-1849.  Issa dawn l-artikli ħarġu fi ktieb - it-tielet...

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – It-Tnejn u Għoxrin silta

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – It-Tnejn u Għoxrin silta

Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt kien għad għandna bżonnu.  Xi...

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – Il-Wieħed u Għoxrin silta

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – Il-Wieħed u Għoxrin silta

Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt kien għad għandna bżonnu.  Xi...

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – L-Għoxrin silta

KTIEB IL-QÂBLA – 1883 – L-Għoxrin silta

Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt kien għad għandna bżonnu.  Meta...

Kliem miżjud s'issa

B'kollox: 19,084

L-Aħħar Kelma: Maskra

Temi