Aċefalu

A. Acephalous (not having a head, “an acephalous skeleton”). B. (typically of a hexameter beginning with a short syllable) lacking a syllable or syllables in the first foot.

Source: Italian

Plural: Aċefali

Agħma

Wieħed ma jarax.

English: blind

Agħma iżraq

Agħma mit-twelid bi ħbub għajnejh jidhru sħaħ

English: Blind from birth

Agħraġ

Izappap, difett tar-riġlejn

English: Lame

Agħwar

Għandu għajn waħda – jara minn waħda – jara żmerċ

(F: għawra, P: għowor)

English: blind in one eye, cross-eyed

Alla ħalqu u nsieh

Expresson: ‘God created him and forgot all about him’ – stated in jest of someone who is very tall.

 

Aħmed

Appellation given to a Muslim or dark skinned person.

Badan

to be corpulent.

Ref: JA

Baffiros

Appel. li l-Maltin ta’ dari kienu jużaw biex ilaqqmu lil xi ħadd li għandu d-daqna. Il-kelma kienet tintuża biċ-ċajt bħallikieku l-persuna bid-daqna kien xi Grieg.

Bakkaljawwa

figurative: Lean, very thin person.

Bamboċċ (mibrum)

English: Plump person with cheerful face

Baqra (Mara)

Mara ħoxna u goffa, li ma tafx tieħu ħsieb tagħha nfisha.

English: disparaging term (cow) used to describe a fat and clumsy woman.

 

Barba

English: Beard

Sors: Taljan

Barbetta

English: Side-whisker

Sors: Taljan

Barmil xaħam

Expression: ‘A bucket of lard.’ stated as an insult to a fat person.

 

Barżakk

A. Hunchbacked. B. Having large hanging ears (stated of goats).

 

Basli (bniedem)

Bniedem fartas

English: Bald headed

Bażlokku

A. Spindles in a spinning wheel. B. (figurative) A child who is too fat for its height.

Source: Italian

Plural: Bażlokki

Bażutu

Rif. jew laqam ġeneriku, li fl-antik kien mogħti mill-Maltin lil xi ħadd ta’razza sewda.  Dan l-appel. Oriġina meta fit-Tieni Gwerra Dinjija kienu stazzjonati f’Malta, nies suwed mal-militar Ingliż, biex  jgħinu fl-operazzjoni tal-iżbark tal-Alleati fi Sqallija (Operation Husky). X’uħud minn dawn is-suldati suwed kienu ħadmu meta saru ir-runways fl-ajruport ta’ Ħal Luqa.  Espr: ‘Għandu xufftejh bħal tal-Bażutu’. Fl-1884 Basutoland, kien territorju vast fl-Afrika t’Isfel, li kien ġie kkolonjalizzat mill-Gran Brittanja.  Wara l-Indipendenza tiegħu, fl-1966, dan il-pajjiż beda jissejjaħ Lesotho.

Bażżogi

“Having a narrow, jutting breast.”

Ref: JA