Il-Miklem.com

Vokabularju Tematiku, Enċiklopedija tal-Kliem, Tagħrif Kulturali.

Qawl tal-jum

Ħmura ta’ filgħaxija, lesti l-banju wil-lissija.

Dizzjunarju Tematiku

Għajnuna ta’ kif tista’ tuża dan il-miklem:  Fuq ix-xellug ta’ din il-paġna issibu żewġ funzjonijiet importanti: Id-dizzjunarju Tematiku li huwa l-iskop ewlieni tas-sit u l-possibilta’ li tfittex il-kliem fih kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Fuq il-lemin issibu lista twila ta’ temi li meta tagħfas fuqhom titla lista jew ta’ kliem relatat jew ta’ espressjonijiet Maltin li jikkontenu l-kelma li tkun għafast.  Fuq ix-xellug issibu wkoll kategorija jisimha Malti Safi bi Xbihat – f’din il-kategorija ssibu diversi xbihat maħluqin minn dan is-sit li fuqhom hemm spjegat b’mod viżwali u tematiku kliem u espressjonijiet Maltin.

Ċlikki Ċlikki ċ-Ċombini, l-Labar fil-Kuxxinett …

Ċlikki Ċlikki ċ-Ċombini, l-Labar fil-Kuxxinett …

Isimha magħha! Bizzilla! Hekk ngħidu għal kull ħaġa li toħroġ maħduma perfetta, mhux biss għal dak li hu nsiġ imma wkoll għal kull pjan ta’ ħidma li m’għandu xejn x’jaqsam ma’ xogħol ta’ l-idejn. Kitba ta' Dr Consiglia Azzopardi. L-artiklu oriġinali deher fl-Imnara,...

L-Imnarja ta’ Tfuliti fis-Siġġiewi

L-Imnarja ta’ Tfuliti fis-Siġġiewi

Fis-Snin Għoxrin tas-Seklu li Għadda. Kitba ta' Carmel Vella. Dan l-artiklu deher oriġinarjament f'L-Imnara (Nru 40, 2017). Id-29 ta' Ġunju, Festa ta' San Pietru u San Pawl, magħrufa bħala l-Imnarja, hija essenzjalment il-festa tal-bdiewa. Sa l-ewwel kwart tas-seklu...

XOGĦOL IL-BIDWI:  F’DIĊEMBRU tal-1849

XOGĦOL IL-BIDWI: F’DIĊEMBRU tal-1849

L-aħħar xahar tas-sena. Kitba ta’ Ġużi Gatt, miktuba apposta għall-ilMiklem.com. Wasalna fl-aħħar xahar tas-sena 1849.  Fl-1849 u 1850, għal sentejn fuq xulxin, is-Societa Economico Agraria ta’ Malta ħarġet “Kalendarju tal-Bidwi” li kien miktub paġna bit-Taljan u...

Id-Dwejra u l-inħawi ta’ madwarha (II)

Id-Dwejra u l-inħawi ta’ madwarha (II)

Kitba ta’ Alex Camilleri. Dan l-artiklu deher oriġinarjament fl-Imnara Vol 8(2006) Nru. 30. Ix-xbihat meħudin minn Google Maps. Il-Port u l-Ġebla tal-Ġeneral Malli taqbeż ir-Ras tad-Dwejra, titfaċċa waħda mill-isbaħ irkejjen tal-gżira Għawdxija: Il-Port, jew kif ġieli...

Id-Dwejra u l-inħawi ta’ madwarha

Id-Dwejra u l-inħawi ta’ madwarha

Wara li tajna titwila l-ewwel lejn l-parti l-kbira tax-xatt ta’ Malta, xieraq li nkomplu niflu x-xatt t’Għawdex. Se nkunu qed nitħaddtu dwar id-Dwejra. Kitba ta' Alex Camilleri. Dan l-artiklu deher oriġinarjament fl-Imnara Vol 8(2006) Nru. 30. Ix-xbihat meħudin minn...

Xi annimali li kienu jużawhom fir-rimedji popolari

Xi annimali li kienu jużawhom fir-rimedji popolari

Informazzjoni miġbura minn fomm il-poplu. Kitba ta’ Guido Lanfranco. Dan l-artiklu deher oriġinarjament fl-Imnara, Vol 9(2010) Nru. 34 F’ħafna mill-programmi li kelli fuq diversi radjijiet li kellhom il-faċilità tal-‘phone ins’ kont norjenta l-kliem fuq suġġetti li...

XOGĦOL IL-BIDWI:  F’NOVEMBRU tal-1849

XOGĦOL IL-BIDWI: F’NOVEMBRU tal-1849

ll-ħdax-il xahar tas-sena. Kitba ta’ Ġużi Gatt, miktuba apposta għall-ilMiklem.com. Wasalna f’Novembru tas-sena 1849.  Fl-1849 u 1850, għal sentejn fuq xulxin, is-Societa Economico Agraria ta’ Malta ħarġet “Kalendarju tal-Bidwi” li kien miktub paġna bit-Taljan u paġna...

GRAMMATIKA

GRAMMATIKA

Jew Tagħlim Mużikali Meħud minn Diversi Awturi Kbar tal-Mużika. Miġbura Mis-surmast Gejtan Grech 1908. (Din hija t-tieni edizzjoni tal-ktieb li ħareġ fl-1949 u jinkludi żjidiet ta' Siridjun Grech, O. Carm.). Dan il-ktieb għandu jkun ta' interess kbir għall-istudenti...

Ix-Xtut taż-Żebbuġ, l-Għasri, u l-Għarb (IV)

Ix-Xtut taż-Żebbuġ, l-Għasri, u l-Għarb (IV)

L-intern u l-widien. Kitba ta’ Alex Camilleri. Dan l-artiklu deher oriġinarjament fl-Imnara Vol 9 (2009) Nru 33. Ix-xbihat meħudin minn Google Maps. La qegħdin fiż-żifna, ejjew nitbiegħdu bis-serqa minn max-xatt u ngħidu xi ħaġa dwar il-widien li jiġbru l-ilma...

L-Għana Spirtu Pront

L-Għana Spirtu Pront

Ma Nindunawx x’Għaddej minn Taħt Imneħirna. Kitba ta' Ġużi Gatt. L_Artiklu deher oriġinarjament fl-Imnara, Nru 41, 2017. Fid-29 ta’ Jannar tas-sena 2016, bħal ma jsir tista’ tgħid kull nhar ta’ Ħadd, kien hemm l-għana f’Ta’ Ġanna Bar li qiegħed fi Triq Luqa Briffa,...

Ix-Xtut taż-Żebbuġ, l-Għasri, u l-Għarb (III)

Ix-Xtut taż-Żebbuġ, l-Għasri, u l-Għarb (III)

Wied ir-Rahab u Kap San Dimitri. Kitba ta’ Alex Camilleri. Dan l-artiklu deher oriġinarjament fl-Imnara Vol 9 (2009) Nru 33. Ix-xbihat meħudin minn Google Maps. Wara li taqbeż posta tas-sajd magħrufa bħala Tal-Basal [110], ifeġġu tliet għerien fil-baħar: L-Għar...

Ix-Xtut taż-Żebbuġ, l-Għasri, u l-Għarb (II)

Ix-Xtut taż-Żebbuġ, l-Għasri, u l-Għarb (II)

Is-sisien tal-Għasri Kitba ta’ Alex Camilleri. Dan l-artiklu deher oriġinarjament fl-Imnara Vol 9 (2009) Nru 33. Ix-xbihat meħudin minn Google Maps. Malli taqbeż Wied il-Għasri, tibda kullana ta’ sisien għoljin li minn hawn ‘il quddiem tiddomina l-pajsaġġ ta’...

XOGĦOL IL-BIDWI:  F’OTTUBRU tal-1849

XOGĦOL IL-BIDWI: F’OTTUBRU tal-1849

L-għaxar xahar tas-sena. Kitba ta’ Ġużi Gatt, miktuba apposta għall-ilMiklem.com. Wasalna fl-għaxar xahar tas-sena 1849.  X’kien imissu jagħmel il-bidwi f’dak iż-żmien? Fl-1849 u 1850, għal sentejn fuq xulxin, is-Societa Economico Agraria ta’ Malta ħarġet “Kalendarju...

Is-Sehwien

Is-Sehwien

Wieħed sehwien (1) kien miexi u f'idu l-ħabel tal-ħmar u kien iġebbdu warajh. Rawh żewġ irġiel moħħom jilħqilhom u qal wieħed minnhom lil sieħbu: jien nieħu dal-ħmar lil dar-raġel. U qallu: Kif tieħdu? Wieġbu: Ejja miegħi u nurik. U mar miegħu. U resaq l-ieħor lejn...

Ix-Xtut taż-Żebbuġ, l-Għasri, u l-Għarb

Ix-Xtut taż-Żebbuġ, l-Għasri, u l-Għarb

Fl-artikli ta’ qabel dan kont ktibt dwar ix-xatt tal-gżira ta’ Malta. Din id-darba xtaqt neħodkom lejn l-estrem l-ieħor tal-Gżejjer Maltin, jiġifieri x-xtut miftuħa li mill-majjistral t’Għawdex iħarsu lejn Sqallija. Bħalma se naraw, huma nħawi b’karattru għalihom,...

Hekk Kellu Jkun!

Hekk Kellu Jkun!

Farsa f’żewġ atti ta’ Carmelo Camilleri. Il-librett ġie mitbugħ fis-sena 1876 u għandu jkun ta’ interess kbir għal kull min hu studjuż tal-Malti. Din il-verżjoni elettronika hija miġjuba lilkom mill-ilmiklem.com. Agħfsu fuq il-“full screen” biex tkunu tistgħu taqrawh...

It-Toponomastika ta’ Kemmuna

It-Toponomastika ta’ Kemmuna

Wieħed mill-oqsma tal-kultura Maltija li minn dejjem laqatni huwa t-toponomastika, jiġifieri l-istudju ta' l-ismijiet tal-postijiet. Għax minbarra li jservi bħala mezz ta' identifikazzjoni ġeografika, kull isem huwa mgħobbi bl-informazzjoni dwar l-art fejn jinsab, u...

It-Tberfil

It-Tberfil

Fl-1978, eżatt fl-ewwel ħarġa ta’ L-Imnara, il-pittur Rafel Bonnici Cali kiteb artiklu  fuq kif hu kien spiċċa mdaħħal f’biċċa folklor marbuta mal-ewwel karozzi tal-linja fost dawk li kienu maħdumin Malta. Kitba ta' Ġużi Gatt. Dan l-artiklu kien deher oriġinarjament...

XOGĦOL IL-BIDWI:  F’SETTEMBRU tal-1849

XOGĦOL IL-BIDWI: F’SETTEMBRU tal-1849

Id-disa’ xahar tas-sena Kitba ta’ Ġużi Gatt, miktuba apposta għall-ilMiklem.com. Issa jmissna naraw x’qal il-Kalendarju tal-Bidwi għax-xahar ta’ Settembru.  Fl-1849 u 1850, għal sentejn fuq xulxin, is-Societa Economico Agraria ta’ Malta ħarġet “Kalendarju tal-Bidwi”...

Kliem miżjud s’issa

B’kollox: 17,712 Illum:18
L-Aħħar Kelma: Lama

Data: 01/06/2020

Temi