Il-Miklem.com

Vokabularju Tematiku, Enċiklopedija tal-Kliem, Tagħrif Kulturali.

Qawl tal-jum

Min jorqod bil-ġuħ joħlom bil-ftajjar.

Dizzjunarju Tematiku

Għajnuna ta’ kif tista’ tuża dan il-miklem:  Fuq ix-xellug ta’ din il-paġna issibu żewġ funzjonijiet importanti: Id-dizzjunarju Tematiku li huwa l-iskop ewlieni tas-sit u l-possibilta’ li tfittex il-kliem fih kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Fuq il-lemin issibu lista twila ta’ temi li meta tagħfas fuqhom titla lista jew ta’ kliem relatat jew ta’ espressjonijiet Maltin li jikkontenu l-kelma li tkun għafast.  Fuq ix-xellug issibu wkoll kategorija jisimha Malti Safi bi Xbihat – f’din il-kategorija ssibu diversi xbihat maħluqin minn dan is-sit li fuqhom hemm spjegat b’mod viżwali u tematiku kliem u espressjonijiet Maltin.

Il-Fratellanza Tarxiniża Tal-Madonna Tar-Rużarju

Il-Fratellanza Tarxiniża Tal-Madonna Tar-Rużarju

Fl-1592 il-kommunità ta’ Ħal Tarxien inqatgħet mill-matriċi tal-Assunta ta’ Bir Miftuħ u saret parroċċa għaliha [1]. Ħames snin wara, twaqqfu żewġ fratellanzi f’din il-parroċċa l-ġdida. Waħda kienet iddedikata lis-Santissimu Sagrament u l-oħra lill-Madonna tar-Rużarju...

XOGĦOL IL-BIDWI:  FI FRAR tal-1850

XOGĦOL IL-BIDWI: FI FRAR tal-1850

Ix-xahar tal-Ġelbin Kitba ta’ Ġużi Gatt, miktuba apposta għall-ilMiklem.com Qegħdin nimxu pass pass mal-Kalendarju tal-Bidwi maħruġ mis-Societa Agraria fl-1850.  Did-darba jmissna niflu x-xahar ta’ Frar. Niftakru li l-Kalendarju fl-1850 irrepeta kelma b’kelma dak li...

L-Arblu ta’ Mejju

L-Arblu ta’ Mejju

Waqt li kien għaddej ix-xogħol ta’ tisbiħ u riġenerazzjoni ta’ Pjazza San Ġorġ fil-Belt Valletta, inkixfet ħofra u ġebla li l-istoriċI ddikjaraw li kienet il-ħofra li fiha l-Kavallieri fi żmien l-amministrazzjoni tagħhom kienu jużaw għall-arblu ta’ Mejju.  Kitba ta'...

Użanzi fil-Knejjes Maltin ta’ Qabel il-Konċilju Vatikan II

Użanzi fil-Knejjes Maltin ta’ Qabel il-Konċilju Vatikan II

Fl-erbgħa ta’ filgħodu l-knejjes kienu jdoqqu tokki tal-qanpiena msejħa l-Paternoster.  Fit-tmienja jdoqqu l-Ave Marija, wara nżul ix-xemx idoqqu l-Ave Marija, u tard filgħaxija jdoqqu tokki msejħa tal-Imwiet.  Nhar ta’ Ħamis filgħaxija tindaqq mota bil-kbir biex...

Il-Folklor Marbut Mal-Kappella Ta’ Santa Marija Tar-Rokna

Il-Folklor Marbut Mal-Kappella Ta’ Santa Marija Tar-Rokna

Ħal Tarxien hu għani fejn jidħol il-bini. Insibu tempji neolitiċi, vilel, palazzi, knejjes kbar u anke kappelli. L-aktar kappella qadima li għada wieqfa hija dik ta’ Santa Marija. Magħrufa fost it-Tarxiniżi, bħala l-kappella ta’ Santa Marija tar-Rokna. L-oriġini ta’...

XOGĦOL IL-BIDWI:  F’JANNAR tal-1850

XOGĦOL IL-BIDWI: F’JANNAR tal-1850

Ix-xahar tal-Bard Kitba ta’ Ġużi Gatt, miktuba apposta għall-ilMiklem.com Ir-Rabat t’Għawdex (Ritratt grazzi ta' Bernard Agius u Joe Borg) Fil-kitba tagħna s’issa ġibna xahar b’xahar il-ħidma li kellha ssir fil-biedja skont “Kalendarju tal-Bidwi” li s-Societa...

Drawwiet li Spiċċaw jew Inbidlu

Drawwiet li Spiċċaw jew Inbidlu

Fi tfuliti kien hemm xi drawwiet li llum spiċċaw jew inbidlu skont il-ħsieb tan-nies tal-lum – għax hekk miexja d-dinja...dejjem iddur u aħna nduru magħha.  Dawn id-drawwiet kienu l-aktar ta’ xeħta reliġjuża. Kitba ta' Rafel Bonnici Cali. Dan l-artiklu  kien deher...

Ċlikki Ċlikki ċ-Ċombini, l-Labar fil-Kuxxinett …

Ċlikki Ċlikki ċ-Ċombini, l-Labar fil-Kuxxinett …

Isimha magħha! Bizzilla! Hekk ngħidu għal kull ħaġa li toħroġ maħduma perfetta, mhux biss għal dak li hu nsiġ imma wkoll għal kull pjan ta’ ħidma li m’għandu xejn x’jaqsam ma’ xogħol ta’ l-idejn. Kitba ta' Dr Consiglia Azzopardi. L-artiklu oriġinali deher fl-Imnara,...

L-Imnarja ta’ Tfuliti fis-Siġġiewi

L-Imnarja ta’ Tfuliti fis-Siġġiewi

Fis-Snin Għoxrin tas-Seklu li Għadda. Kitba ta' Carmel Vella. Dan l-artiklu deher oriġinarjament f'L-Imnara (Nru 40, 2017). Id-29 ta' Ġunju, Festa ta' San Pietru u San Pawl, magħrufa bħala l-Imnarja, hija essenzjalment il-festa tal-bdiewa. Sa l-ewwel kwart tas-seklu...

XOGĦOL IL-BIDWI:  F’DIĊEMBRU tal-1849

XOGĦOL IL-BIDWI: F’DIĊEMBRU tal-1849

L-aħħar xahar tas-sena. Kitba ta’ Ġużi Gatt, miktuba apposta għall-ilMiklem.com. Wasalna fl-aħħar xahar tas-sena 1849.  Fl-1849 u 1850, għal sentejn fuq xulxin, is-Societa Economico Agraria ta’ Malta ħarġet “Kalendarju tal-Bidwi” li kien miktub paġna bit-Taljan u...

Id-Dwejra u l-inħawi ta’ madwarha (II)

Id-Dwejra u l-inħawi ta’ madwarha (II)

Kitba ta’ Alex Camilleri. Dan l-artiklu deher oriġinarjament fl-Imnara Vol 8(2006) Nru. 30. Ix-xbihat meħudin minn Google Maps. Il-Port u l-Ġebla tal-Ġeneral Malli taqbeż ir-Ras tad-Dwejra, titfaċċa waħda mill-isbaħ irkejjen tal-gżira Għawdxija: Il-Port, jew kif ġieli...

Id-Dwejra u l-inħawi ta’ madwarha

Id-Dwejra u l-inħawi ta’ madwarha

Wara li tajna titwila l-ewwel lejn l-parti l-kbira tax-xatt ta’ Malta, xieraq li nkomplu niflu x-xatt t’Għawdex. Se nkunu qed nitħaddtu dwar id-Dwejra. Kitba ta' Alex Camilleri. Dan l-artiklu deher oriġinarjament fl-Imnara Vol 8(2006) Nru. 30. Ix-xbihat meħudin minn...

Xi annimali li kienu jużawhom fir-rimedji popolari

Xi annimali li kienu jużawhom fir-rimedji popolari

Informazzjoni miġbura minn fomm il-poplu. Kitba ta’ Guido Lanfranco. Dan l-artiklu deher oriġinarjament fl-Imnara, Vol 9(2010) Nru. 34 F’ħafna mill-programmi li kelli fuq diversi radjijiet li kellhom il-faċilità tal-‘phone ins’ kont norjenta l-kliem fuq suġġetti li...

XOGĦOL IL-BIDWI:  F’NOVEMBRU tal-1849

XOGĦOL IL-BIDWI: F’NOVEMBRU tal-1849

ll-ħdax-il xahar tas-sena. Kitba ta’ Ġużi Gatt, miktuba apposta għall-ilMiklem.com. Wasalna f’Novembru tas-sena 1849.  Fl-1849 u 1850, għal sentejn fuq xulxin, is-Societa Economico Agraria ta’ Malta ħarġet “Kalendarju tal-Bidwi” li kien miktub paġna bit-Taljan u paġna...

GRAMMATIKA

GRAMMATIKA

Jew Tagħlim Mużikali Meħud minn Diversi Awturi Kbar tal-Mużika. Miġbura Mis-surmast Gejtan Grech 1908. (Din hija t-tieni edizzjoni tal-ktieb li ħareġ fl-1949 u jinkludi żjidiet ta' Siridjun Grech, O. Carm.). Dan il-ktieb għandu jkun ta' interess kbir għall-istudenti...

Ix-Xtut taż-Żebbuġ, l-Għasri, u l-Għarb (IV)

Ix-Xtut taż-Żebbuġ, l-Għasri, u l-Għarb (IV)

L-intern u l-widien. Kitba ta’ Alex Camilleri. Dan l-artiklu deher oriġinarjament fl-Imnara Vol 9 (2009) Nru 33. Ix-xbihat meħudin minn Google Maps. La qegħdin fiż-żifna, ejjew nitbiegħdu bis-serqa minn max-xatt u ngħidu xi ħaġa dwar il-widien li jiġbru l-ilma...

L-Għana Spirtu Pront

L-Għana Spirtu Pront

Ma Nindunawx x’Għaddej minn Taħt Imneħirna. Kitba ta' Ġużi Gatt. L_Artiklu deher oriġinarjament fl-Imnara, Nru 41, 2017. Fid-29 ta’ Jannar tas-sena 2016, bħal ma jsir tista’ tgħid kull nhar ta’ Ħadd, kien hemm l-għana f’Ta’ Ġanna Bar li qiegħed fi Triq Luqa Briffa,...

Ix-Xtut taż-Żebbuġ, l-Għasri, u l-Għarb (III)

Ix-Xtut taż-Żebbuġ, l-Għasri, u l-Għarb (III)

Wied ir-Rahab u Kap San Dimitri. Kitba ta’ Alex Camilleri. Dan l-artiklu deher oriġinarjament fl-Imnara Vol 9 (2009) Nru 33. Ix-xbihat meħudin minn Google Maps. Wara li taqbeż posta tas-sajd magħrufa bħala Tal-Basal [110], ifeġġu tliet għerien fil-baħar: L-Għar...

Ix-Xtut taż-Żebbuġ, l-Għasri, u l-Għarb (II)

Ix-Xtut taż-Żebbuġ, l-Għasri, u l-Għarb (II)

Is-sisien tal-Għasri Kitba ta’ Alex Camilleri. Dan l-artiklu deher oriġinarjament fl-Imnara Vol 9 (2009) Nru 33. Ix-xbihat meħudin minn Google Maps. Malli taqbeż Wied il-Għasri, tibda kullana ta’ sisien għoljin li minn hawn ‘il quddiem tiddomina l-pajsaġġ ta’...

Kliem miżjud s’issa

B’kollox: 17,885 Illum:16
L-Aħħar Kelma: Lavanja

Data: 05/08/2020

Temi