Poeżija ta’ Erin Serracino Inglott ippubblikata fl-1945.

Dix-xita
li tinżel
kull mita
jiftlilha,
u traxxax
u tbexxex
u xxarrab
u tħarrab
lin-nies
bla qies,
jagħtini
ngħidilha:
Ja xita
ħallini,
mur saqqi
u baqqi
l-għelieqi,
il-ġwiebi
u l-bwieqi
fawwarhom
l-imxarab
imliehom
isqihom
kemm tiflaħ
u lili
ħallili
l-mistrieħ,
f’ġieħ l-erwieħ!

* * *

Kif jasal
is-Sibt
u nkun ħsibt
għal ħarġa,
kif ninżel
it-tarġa
tal-bieb,
u bla ħsieb
nitgħaxxaq
bis-sema
sabiħ
u narah
li ma fih
ebda sħaba;
u noħroġ
mid-dar
bla għata
għax tisreġ
ix-xemx
u ħlief sħana
ma hemmx;
u moħħi
mistrieħ
jien immur
fuq is-sur
jew indur
fuq xi bur,
mingħajr ħsieb
ma’ xi ħbieb,
dix-xita
li tinżel
kull mita
jiftlilha,
taraha
tibdielek
tqattarlek
tiżdiedlek
toktorlok
traxxaxlek
tbexxixlek
tlanġaslek
u lili
taħsilni
xxarrabni
tgħawwimni
tkarkarni,
bla basra,
jaħasra,
nsir għasra…
U mxarrab
imħarrab,
imċaflas,
imċarċar,
imċallas,
imċallam,
imċappas,
ikolli
bħal ħmar
ninġabar
bis-sabar
id-dar
fejn in-nar!

* * *

Jagħtini
ngħidilha:
Ja xita
ħallini
mur saqqi
u baqqi
l-għelieqi,
il-ġwiebi
u l-bwieqi
fawwarhom
l-imxarab
imliehom
isqihom
kemm tiflaħ
u lili
ħallili
l-mistrieħ,
f’ġieħ l-erwieħ!

* * *

Jekk jiena
nkun ħsibt
u barra
nkun ġibt
biex nitgħatta
u nitgeżwer,
għax nilmaħ
minn kmieni
lis-sema
sewdieni
u l-ilma
tax-xita
ġejjieni,
u noħroġ
bil-“ħassa”
taħt idi
imrassa,
mixdud
b’żarbun
taċ-ċfales
u t-tjun,
titħajjar
dix-xita
li tinżel
kull mita
jiftlilha,
jibdielha
li tinżel,
u, flokha,
fis-sema
taraha
toħroġlok
tisriġlek
taħraqlek
ix-xemx!
U lili
taqlini
tikwini
taħmini
tixwini;
bla basra
jaħasra
nsir għasra
bil-għaraq,
u mleffef
imkebbeb
imfesdaq
imlenbeb
imqartas
imfisqi
imdagħdagħ
għarqan
u għatxan
lehġien
u għajjien
ikolli
bħal ħmar
ninġabar
bis-sabar
id-dar!

* * *

Jagħtini
ngħidilha:
Ja xita
li tinżel
kull mita
jiftillek,
int issa
ridt tibqa’
maħġuba
mgħottija
maħruba
moħbija?
Ħallihom
l-għelieqi
u l-bwieqi
u l-ġwiebi
u qattar
u raxxax
u bexxex
u lanġas
u xarrab
lix-xemx,
u lili
ħallili
l-mistrieħ
f’ġieħ l-erwieħ!