ilmiklem.com ġabar id-disinji li dehru fl-artikli intitolati: “L-Armar ta’ Barra fil-Festi Reliġjużi Maltin – Terminoloġija u Tagħrif Ieħor” f’xbihat ta’ referenza. Din ir-raba’ xbieha tirrigwarda t-terminoloġija dwar It-Trofew Nazzjonali u l-Pavaljun. Id-disinji oriġinal huma ta’ Pio Mangion u l-artikli ta’ Saviour Camilleri. Dawn l-artikli tistgħu ssibuhom fis-sezzjoni “Mill-Imnara”.

Agħfas fuq ix-xbieha hawn taħt għar-resoluzzjoni akbar: