jew UMPAPPA    Kelma li ġejja minn ‘pappa’, kelma tat-tfal li tfisser ħobż. Espr.  ‘L-ewwel il-pappa mbagħad l-impappa’ – l-ewwel il-ħobża li wieħed jaqla’ bix-xogħol tal-ġurnata, imbagħad il-pjaċiri tal-ħajja.