ilmiklem.com ġabar id-disinji li dehru fl-ewwel żewġ artikli intitolati: “L-Armar ta’ Barra fil-Festi Reliġjużi Maltin – Terminoloġija u Tagħrif Ieħor” fi tliet xbihat. Din it-tielet xbieha tirrigwarda t-terminoloġija dwar Il-Pilandra, il-Gastra u l-Kolonna. Id-disinji oriġinal huma ta’ Pio Mangion u l-artikli ta’ Saviour Camilleri. Dawn l-artikli tistgħu ssibuhom fis-sezzjoni “Mill-Imnara”.

Agħfas fuq ix-xbieha hawn taħt għar-resoluzzjoni akbar: