Jew Tagħlim Mużikali Meħud minn Diversi Awturi Kbar tal-Mużika. Miġbura Mis-surmast Gejtan Grech 1908. (Din hija t-tieni edizzjoni tal-ktieb li ħareġ fl-1949 u jinkludi żjidiet ta’ Siridjun Grech, O. Carm.). Dan il-ktieb għandu jkun ta’ interess kbir għall-istudenti tal-Malti għax jinkludi fih ġabra estensiva ta’ terminoloġija mużikali bil-Malti.

Ħajr lil Mauro Farrugia li għaddielna kopja elettronika ta’ dan il-ktieb.

Agħfsu fuq il-“Fullscreen” fit-tarf tal-“widget” hawn taħt (stennew ftit sekondi biex jidher), sabiex tkunu tistgħu taqrawh bil-kumdità.