L-att meta persuna tinżel għarkupptejha biex turi r-rispett tagħha lejn xi ħaġa sagra. Inkin. Eż. għamel ġenuflissjoni quddiem Ġesù Sagramentat.