Jew Gagarella: Ngħiduha fil-frażi: ‘Qabditu gargarella’. Din tingħad norm. meta xi ħadd ikun jidher beżgħan għall-aħħar. Fil-fatt, gagarella ġejja mit-Tal. caccarella li tfisser dijareja jew inkella kakka, bħallikieku tisjpjega kif wieħed ikun qiegħed iħossu bħal ser jagħmel taħtu bil-biża’.