Kelma li fl-antik kienet tintuża ħafna min-nies tal-palk. Din il-kelma tirriferi għall-oġġetti li jkun hemm bżonn jintużaw mill-atturi waqt ir-rappreżentazzjoni u l-intepretazzjoni tagħhom. Il-kelma spiċċat tirrifieri wkoll għall-dak il-bniedem li jkun dejjem wara l-kwinti biex hekk kif ikun ser joħroġ l-attur inewwilu l-oġġett li għandu bżonn iżomm ikollu f’idu, (Ing. props), eż. ktieb, sikkina, maktur u affarijiet simili, jew inkella jfakkru biex joħroġ bihom fuq il-palk. Tal. fa bisogno; Ing.