Annuna

Avverbju li jirriferi għal flimkien, bi ħsieb wieħed, ħaġa waħda. Fil-Lexicon ta’ Mikiel Anton Vassalli (M.A.V., 1796), il-kelma hi spjegata bħala ‘qalb u fehma waħda’. M.A.V. jagħti wkoll dan l-eżempju: immorru annuna – Tal. procediamo concordamente. Temi Zammit juża dan l-avverbju fl-istorja Deni li Safa Ġid, b’dan il-mod: ‘Ix-xitan ma ħamilx li dawn l-ixirka sejrin hekk annuna u qalb waħda u ħaseb li jdeffes denbu bejniethom.’ Sors: Nies Bla Sabar u stejjer oħra, p. 83, Toni Cortis. Qawl: Mikiel Anton Vassalli fil-ktieb tiegħu Motti Aforismi e Proverbii Maltesi (M.A.V., 1828) jagħti dan il-qawl: Rġiel annuna tgħix bla muna. Etim. Tal. all’una, jiġ. flimkien. Sors: J.A

Ħajr: Martin Morana

Aspirazzjoni

Aspiration.

Source: Italian

Plural: Aspirazzjonijiet

Awtem

Reason or motive behind something.

 

Bi ħsiebu

Intends.

 

Bla ħsieb

Unintended, suddenly.

 

Ddestina

To destine, decide the fate of. To intend.

Source: Italian

Ddetermina

To determine, define.

Source:Italian

Finalità

Aim, purpose, Finality.

Source:  Italian

Funzjoni

Function.

Source: Italian

Plural: Funzjonijiet

Għal għonq it-triq

Expression: ‘along the narrow and long street’ – stated of someone who has no idea where he is going, without any direction, aim or purpose.’

 

Għamel il-ħmira

Expression: ‘he prepared the yeast.’ – stated to denote someone who undertook the necessary planning and preparation to ensure a successful conclusion of a task or objective.

Għan

Aim, purpose, goal, scope, intention.

Root: Għ-W-N

Plural: Għanijiet

Għani (intenzjoni)

Intentional, purposeful.

Root: Għ-W-N

 

Ideal

Ideal.

Source: Italian

 

Immira

To aim, to aim for, to target.

Source: Italian

 

Impuls

Impulse, thrust, drive; Instinct, urge.

Source: Italian

Plural: Impulsi

Intent

Intent, intention.

Source: Italian

Plural: Intenti

Intenzjonat

Intentional.

Source: Italian

Plural: intenzjonati

Intenzjoni

Intention.

Source: Italian

Plural: Intenzjonijiet

Kawża

Cause, whatever produces an effect; purpose.

Source: Italian

Plural: Kawżi

Kawża determinanti

The motive of a crime (legal term).

Ref: JA