Akkoltu

Abbati, Assistent li jgħin liċ-ċcerimonjier

English: Assistant, particularly in religious ceremonies

Oriġini: Sqalli – Accolitu