Bagħal (bniedem)

1. Wild illeġittimu, bgħula 2. Bniedem deġenerat u  bla ġieħ

English: Bastard

1. a person born of unmarried parents; an illegitimate child. 2. a vicious, despicable, or thoroughly disliked person

Sors: Għarbi

Gherq: B-Għ-L

Eredi

Heir.

Source: Italian