Ċerkatur

Dan kien ikun norm. dak l-ajk jew patri Franġiskan, imqabbad mill-gwardjan tal-kunvent biex joħroġ jittallab ħalli jiġbor kull tip ta’ oġġetti meħtieġa, bħal ikel jew affarijiet oħra, kif ukoll flus bħala karità, biex il-patrijiet fil-kunvent ikollhom biex jgħixu. Iċ-ċerkatur kien idendel ma’ spalltu l-ħorġa u jitlaq għal għonq it-triq’. F’Malta jibqgħu jissemmew tnejn minn dawn iċ-ċerkaturi. L-ewwel wieħed kien Fra Krispin (1788 – 1868), patri Kapuċċin mal-patrijiet tal-Kalkara – u wara tal-Furjana, u l-ieħor kien Fra Diegu Bonanno (1831 – 1902), tal-Franġiskani Minuri.

Sors: Bejn Kliem u Storja