Aċefalu

A. Acephalous (not having a head, “an acephalous skeleton”). B. (typically of a hexameter beginning with a short syllable) lacking a syllable or syllables in the first foot.

Source: Italian

Plural: Aċefali

Baffiros

Appel. li l-Maltin ta’ dari kienu jużaw biex ilaqqmu lil xi ħadd li għandu d-daqna. Il-kelma kienet tintuża biċ-ċajt bħallikieku l-persuna bid-daqna kien xi Grieg.