Antaċidu

Antacid: a substance which neutralizes stomach acidity and is used to relieve heartburn, indigestion or an upset stomach.

Plural: Antaċidi

Bajd tal-Lunzjata

Skond il-Miklem Malti: “Qxur tal-bajd miżmum sħiħ u mbattal minn tiegħu, iżda mimli b’balzmu li jittieħed minn żrieragħ tax-xitla ‘momordica balsamina’, u li jservi bħala duwa f’xi mardijiet”