Bassezza

Egħmil baxx, Ħammallaġni, pastażata

English: Rude, crude gesture / behaviour

Sors: Taljan