Appa

Espr. li tfisser li xi ħaġa li ġrat issa mhix se terġa’ tmur lura għalli kienet;  espr. oħra: “Għid appa!” – tingħad b’mod ta’ antiċipazzjoni meta xi ħadd jixtieq li tiġri xi ħaġa li żgur hi impossibbli jew diffiċli għall-aħħar li sseħħ. Espr. ‘għid appa ħej!’ Din tingħad meta xi ħadd juri stagħġib dwar dak li ħaddieħor qed jippretendi li se jieħu. Logħba bejn adult u tfajjel żgħir fejn l-adult jagħmel idejh ma’ mnieħer it-tifel biex taparsi se jeħodlu mnieħru. Il-kbir liż-żgħir jgħidlu ‘għid appa!, it-tifel jwieġbu ‘appa!’ u l-kbir jurih ras sebgħu l-kbir imdeffes bejn is-swaba’ l-oħra, bħallikieku dak kien l-imnieħer tat-tifel. Din l-espressjoni tingħad ukoll f’waħda mill-‘istejjer tal-ġganti’ li Patri Manwel Magri kien ġabar u ppubblika. F’rakkont minnhom, wara li tfajla tikkonvinċi lill-Ġganta biex tiddendel fil-bir, tgħidilha, ‘Issa għid appa!’ u dik tweġibha ‘appa!’. Fil-pront it-tifla tgħidilha ‘il-ħabel skappa!’ u titlaq il-ħabel minn idejha u l-Ġganta tibqa’ nieżla fil-bir. Ara: Manwel Magri – Ħrejjef Missirijietna, ta’ Ġorġ Mifsud Chircop, pp. 146 – 152.

Ħajr Martin Morana

Ass denari

Ace of diamonds.

Ass fjuri

Ace of clubs.

Ass koppi

Ace of hearts.

Also known as: Ass kori.

Ass kori

Ace of hearts.

Also known as: Ass koppi.

Ass piki

Ace of spades.

Also known as: Ass piki

Ass spadi

Ace of spades.

Also known as: Ass piki

Baggammon

Backgammon.

Source: English

Bakkarà

English: Baccarat

Sors: Franċiż

bakkara

Ballabrott

English: Ball made out of pieces of cloth for children to play with.

Ballun

English: Ball

ballun

Baqbaqun (logħba)

Children’s word game in which these words were recited:

Baqbaqun x’kilt illum?

Kejla ful.

X’tixrob fuqha?

Bajda friska.

Għaddi ġewwa, itla fuq, ara tkissirli l-friskatur..

Baqra tas-sultan

Phrase appearing in children’s game:

“Baqra Baqra tas-sultan, liema nieħu? nieħu dan!”

The objective of the game is to guess in which closed hand there is a hidden object.

Ref: JA