Bahat

Gideb, Għajjar, Żeblaħ, Maqdar il-ħaddieħor b’ħażen

English: lied about , criticised or ridiculed  someone else to undermine their reputation

Sors: Għarbi

Għerq: B-H-T

Iperkritiku

Hypercitical; excessively and unreasonably critical, especially of small faults.

Source: Italian

Plural: Iperkritiċi