Aġġu

Ammont żejjed li jitħallas fuq id-deheb / fidda etc maħdum

English: Additional payment given to turn raw material to finished work example in precious metals

Ammenda

Multa żgħira mwaħħla mill-qorti bħala twiddiba.

English: Penalty charged by court to serve as a caution

Awment

Żjieda fuq ammont eżistenti (ġeneralment finanzjarja).

English: Increase (generally related to financial matters such as wages, prices etc)

Sors: Taljan