Għaraq tax-xewk

Dan kien għelk (reżina) jew tip ta’ gomma li kienet tinġabar minn xi siġar partikulari li kienu jikbru fin-naħa tal-għolja ta’ Kuljat, fil-wied ta’ Marsalforn, u x-Xagħra taż-Żebbuġ, Għawdex. Dan l-għelk isemmih A. de S. (1750) u jgħid li bħal dan kien hemm għelk simili f’Kostantinopli, li kien jinħadem fi fwieħa għall-ħarem tas-Sultan.

Referenza: Martin Morana

Kopal

Copal is a name given to tree resin, particularly the aromatic resins from the copal tree Protium copal (Burseraceae) used by the cultures of pre-Columbian Mesoamerica as ceremonially burned incense and for other purposes.

Source: Spanish

Plural: Kopali

Ref: JA