Bahat

Gideb, Għajjar, Żeblaħ, Maqdar il-ħaddieħor b’ħażen

English: lied about , criticised or ridiculed  someone else to undermine their reputation

Sors: Għarbi

Għerq: B-H-T