Frolla

1. Kelma li ġejja mit-Tal. u li tintuża l-aktar fil-frażi pasta frolla: Għaġina ħafifa magħmula mid-dqiq, butir u zokkor, b’mod li l-għaġina meta msajra tant tkun ratba li kważi ddub f’ħalqek.  2. Fig.  Raġel li joqgħod għal kollox; bniedem ta’ karattru mans. Sors: martin Morana

English: 1. type of soft pasta. 2. Fig: A docile person.

Plural: Frolli

Kappelletta

Cappelletti: A kind of pasta similar to tortellini, a stuffed pasta. Unlike tortellini, that use a meat-based filling, cappelletti are usually stuffed with Parmigiano-Reggiano, Grana Padano or Robiola. They are typical for Emilia-Romagna, Italy, (Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini, Ferrara, Modena, Reggio Emilia).

Source: Italian

Plural: Kappelletti