Antropofobja

Anthropophobia: a form of social phobia, which is a pathological persistent and excessive fear of people or society.

Apiċite

Periapical periodontitis: an acute or chronic inflammatory lesion around the apex of a tooth root which is usually caused by bacterial invasion of the pulp of the tooth.

Blubejbi

Blue baby syndrome: A number of cardiovascular defects may lead to blue baby syndrome. The most common cyanotic heart defects include tetralogy of Fallot, persistent (or patent) truncus arteriosus, tricuspid atresia, transposition of the great vessels, and anomalous pulmonary venous connection.

Source: English

Deni rqiq

JEW DENI BIERED   Il-marda magħrufa bħala d-Deni Rqiq taffettwa l-milsa b’mod li tiffjamaha u tikkawża uġigħ fiha u fl-għadam,  u l-marid jinħakem b’deni kontinwu u baxx (irqiq). Meta fil-bidu tas-seklu dsatax f’Malta bdew jaslu s-suldati Ingliżi, xi wħud minnhom bdew jimirdu b’marda misterjuża.L-Ingliżi taw diversi ismijiet għal din il-marda, eż., Undulant Fever, Mediterranean Fever, u Malta Fever. Meta fl-1886, t-tabib David Bruce skopra l-mikrobu fil-bniedem, dan il-mikrobu beda jissejjah brucella wara ismu, u l-marda Brucellosis.  Sadattant kien għadu mhux magħruf minn fejn kien ġej dan il-mikrobu. Xi wħud kienu jemmnu li din il-marda kienet ikkawżata mill-ilma mniġġes tad-drenaġġ. Fl-1905, wara riċerka intensiva, Dr. Temi Zammit skopra li l-mikrobu kellu l-oriġini tiegħu fil-ħalib tal-mogħoż. Dak iż-żmien, il-ħalib kien jinbiegħ billi r-ragħajja jieħdu l-merħliet tal-mogħoż tagħhom fl-ibliet u l-irħula, u l-ħalib tal-mogħża jiġi mferra’ fi skutella li l-mara tad-dar kienet tnewlilhom. Għal dan il-għan, sal-ewwel għexieren tas-snin tas-seklu għoxrin, kuljum kienu jiddaħħlu l-Belt daqs 2,000 mogħża. Dak iż-żmien, il-ħalib tal-mogħoż ma kienx jiġi ppastorizzat (mgħolli) u ċ-ċans li l-ħalib jgħaddi l-infezzjoni lill-bniedem kien kbir.  Il-pastorizzazzjoni tal-ħalib saret obbligatorja f’Malta fl-1938. Dan minkejja li Louis Pasteur, fl-1802 kien diġa skopra l-benefiċċji tat-togħlija (pastorizzazzjoni) biex jinqerdu l-mikrobi.

 

Duda

Fungal infection of the scalp – Tinea capitis (also known as “herpes tonsurans”,”ringworm of the hair”,”ringworm of the scalp”, “scalp ringworm”, and “tinea tonsurans”

Root: D-W-D

duda