Fetqa (2)

(D)  Marda, disgrazzja, fatt jew stat ħażin. (L. Infortunius, calamitas.) Tingħad fi kliem bħal, ‘Eħlisni minn din il-fetqa!’

English: Calamity, misfortune.