Affettat

Adjective: Affected, artificial, pretentious, and designed to impress. Insincere.

Source: Italian

Plural: Affettati

Barabandata

Brikkunata, logħob minn taħt bħal meta wieħed jipprova jqarraq b’ieħor. Għemil magħmul b’makakkerija li bih ibati ħaddieħor. Għajxien bil-qerq, jew inkella billi wieħed jittallab mingħand dak jew mingħand l-ieħor. Tal. birbantata jew v. birbantare; aġġ. birbante – M. bniedem diżonest.

Bawxa

English: Underhand; something done covertly; a trick

Sors: Għarbi

Għerq: B-W-X

Immazzaz

(cards in a deck) shuffled and dealt deceitfully so that the one who is serving  gets good cards.