Bajd tal-Lunzjata

Skond il-Miklem Malti: “Qxur tal-bajd miżmum sħiħ u mbattal minn tiegħu, iżda mimli b’balzmu li jittieħed minn żrieragħ tax-xitla ‘momordica balsamina’, u li jservi bħala duwa f’xi mardijiet”

Bajda u beċċun

Expression: ‘An egg and a young pigeon which is yet to learn how to fly.’ – stated of a woman who bears a child practically every year.

Ref: JA

Bil-bajda mdawra

1.L-istat ta’ meta tiġieġa ssib diffikulta’  u tbati biex tbid minħabba l-pożizzjoni tal-bajda.

English: The difficulty a hen sometimes faces when laying eggs due to wrong position of the egg.

2. Espressjoni – figurativva : Bla paċenzja, mdejjaq, bil-buri ħażina

Expression: ‘With the egg turned’ – this is stated of someone in a bad mood.