Affettat

Adjective: Affected, artificial, pretentious, and designed to impress. Insincere.

Source: Italian

Plural: Affettati

Affettazzjoni

Behaviour, speech, or writing that is pretentious and designed to impress. Affectation.

Source: Italian

Plural: Affettazzjonijiet

Barabandata

Brikkunata, logħob minn taħt bħal meta wieħed jipprova jqarraq b’ieħor. Għemil magħmul b’makakkerija li bih ibati ħaddieħor. Għajxien bil-qerq, jew inkella billi wieħed jittallab mingħand dak jew mingħand l-ieħor. Tal. birbantata jew v. birbantare; aġġ. birbante – M. bniedem diżonest.