Alimanda

Allemande (allemanda, almain(e), or alman(d), French: “German (dance)”) is a renaissance and baroque dance, and one of the most popular instrumental dance styles in baroque music, with notable examples by Couperin, Purcell, Bach and Handel. It is often the first movement of a baroque suite of dances, paired with a subsequent courante, though it is sometimes preceded by an introduction or prelude.

Allegro

Moviment mużikali b’temp haj jew mgħaġġel

English: Musical term; brisk or rapid in tempo.

Andante

Temp, moviment mużikali.

English: Andante, Musical Tempo – “at a walking pace (76–108 BPM)”

andante

Antifona

Talba li titkanta waqt il-funzjonijiet reliġjużi, l-aktar dawk tal-festa tal-qaddis patrun. Eż., l-antifona tal-tal-Milied. Ġen. l-antifona titkanta b’mod polifoniku minn tenuri, baritoni u soprani. Dan ifisser li ħafna drabi l-kant isir b’vuċijiet individwali, inkella minn żewġ korijiet jew aktar, fejn waqt il-kant kor jikkumplimenta lill-ieħor, jiġ. hekk kif jieqaf wieħed ikompli l-ieħor. Il-kantanti jkunu akkumpanjati norm. minn orkestra żgħira. Numru minn dawn l-antifoni huma kompożizzjonijiet li jieħdu ċertu ħin. Etim: Gr. Antifononos – M. innu. Wieħed jista’ jifhem aħjar x’inhi antifona billi jfittex din il-kelma bħala video clip fuq l-internet u b’hekk jisma’ xi ftit minnhom.

Ħajr Martin Morana

Antistrofi

Antistrophe: A. (Ancient Greek: ἀντιστροφή, “a turning back”) the portion of an ode sung by the chorus in its returning movement from west to east, in response to the strophe, which was sung from east to west. It has the nature of a reply and balances the effect of the strophe. B. was also a kind of ancient dance, wherein dancers stepped sometimes to the right, and sometimes to the left, still doubling their turns or conversions.

Arkata (Mużika)

Ġibda bl-ark fuq vjolin jew strument ieħor li jindaqq bl-ark.

English: Arching movement that bow makes, when one plays a violin or similar instrument

Sors: Taljan

Armonika

harmonica: also known as a French harp or mouth organ, is a free reed wind instrument used worldwide in many musical genres, notably in blues, American folk music, classical music, jazz, country, rock.

Armoniku

glass harp (also called musical glasses, singing glasses, angelic organ, verrilion or ghost fiddle) is a musical instrument made of upright wine glasses.