Ajkla

Tajra tas-sibjien, salvaġġa, tfittex l-għoli tal-muntanji. Il-għamla li tidher rari hawn Malta hi dik li għandha granf qasir .

English: Eagle

Ajkla tal-baħar

ħuta b’fetħa wiesgħa ta’ ġwienaħ bħar-rajja b’denb irqiq u twil. Ġie li jseħulha “Pixxi-ajkla” – Myliobatis Aquila

English: Common Eagle Ray

Ajkla tal-baħar