Espressjoni: tingħad għal min għandu moħħ tajjeb li jiftakar kollox mingħajr ma jitħawwad.

English: Expression; An Apostle’s mind – said of someone who has a very good memory that can remember every detail without ever being wrong.

 

Related Entries