Bannat

To produce a stem (plants).

Ref: JA

Berkun

Calyx / sepal.

Bont

Stem, thallus.

Sors: Għarbi

Għerq: BNT

Plural: Bnut

Brokk

A shoot or twig, especially one cut for grafting or planting; a cutting. Scion.

 

Endokarpu

Endocarp

Source: Italian

endokarpu

Fanerogama

Phanerogam.

Source: Italian

Plural: Fanerogami

 

Faxxina

Foliage.

Source: Italian

Ferragħ

To grow branches.

Root: F-R-Għ

Fjura

Flower.

Source: Sicilian

Plural: Fjuri

Fjurett

  1. Flowerette
  2. Flower arrangement in a vase usually placed alongside others on an altar or in front of a statue etc.
  3. A type of parrying dagger.

Source: Italian

Plural: Fjuretti

Flora

Flora.

Source: Italian

Fosdqa

  1. Pod, shell (beans, nuts etc); Cocoon.

Root: F-S-D-Q

Plural: Fosdqiet, fosdoq

Frejgħa

Small branch, diminutive of fergħa.

Plural: Frejgħiet

Ġandar

a – Acorn of Oak trees, b – Unripe fruit.

 

Ġewża taż-żahar

Outer petals of a flower bud.

 

Ġummiena

a) Tassel, puff (decoration). b) umbel.

Għabra tad-dakra

Pollen.

 

Għadma

Bone, Kernel, fruit stone.

Root: Għ-D-M

Plural: Għadam, għadmiet

Għajn ix-xitel

Plant’s bud.

 

Għasfur tar-rummien

Pomegranate seed / kernel.

 

Għasluġ

  1. Sprig, sprout, twig.
  2. stick made from a branch of a tree, staff.

Root: Għ-S-Ġ

Plural: Għesieleġ.

 

Għerq

Root.

Root: Għ-R-Q

Plural: Għeruq