Ajrumetru

aerometer:  an instrument designed to measure the density (among other parameters) of the air and some gases.

Alwettiera

Għodda li tintuża bħala għajnuna għall-insib ta’ l-Alwett, magħrufha fil-Franċiż bħala “miroirs a alouettes” u bl-Ingliż bħala “lark mirror”. L-Alwettiera ġeneralment magħmulha minn biċċa njama triangulari b’mirja żgħar mħarrkin mal-wiċċ ta’ l-injama.
L-injama bil-mirja hija mriekbha fuq lasta ta’ l-injam, li għandha tarf minnhom ippuntat, sabiex l-apparat jista jitwaħħal ma’ l-art waqt li kordun hu marbut mal-parti bil-mirja ta’ fuq sabiex meta tinġibed tkun tista ddur. Il-Mirja jattiraw l-Alwett u għasafar oħra bħalu li huma miġbuda minn affarijiet li jleqqu u dan jagħmilha iżjed faċli biex jinqabgħad mix-xbiek tan-nassaba.
F’ħafna ilsna, jeżistu espressjonijiet u proverbji li jirreferu għall-Alwettiera, fejn metaforikament jalludu għall-offerta’ sabiħa li bit-tlellix tagħha tidher attrajenti aktar milli hi – iżda isservi biss biex tonsob lil min hu rgħib jew ma jaħsibx bir-reqqa.

English: Lark Mirror

Alwettiera-small

Alzarun

“A secondary mast attached to the lower part of an upright mast or pole to which it is attached by a rope to keep it in position” Ref: Joseph Aquilina

Alzatur

Boot-hook:  designed to make pulling on tall riding boots a quick and easy process. Holding the handle of the boot hook, the hook ends of the boot hooks are then slipped through the boot pull straps attached on the sides of riding boots.