Agħmajra

Diminutiv ta Agħmara / Għamara

English: Diminutive of word furniture – little piece of furniture

Altar

Altar.

Source: Italian

Plural: Altari

Antarjola

Long pole from which feast and ornamental banners are hung.

Source: Sicilian

Plural: Antarjoli

Antinjola

1. Arblu li miegħu jiddendlu l-bnadar jew bandalori tal-festa. 2. Il-qala’ ż-żgħir ta’ mitħna tal-qamħ li taħdem bir-riħ.  Sqal. antinnola.

Pole used to hang banners in feasts; small sail of a windmill.

 

Bank

English: Bench

Sors: Taljan

 

Bank ta’ l-iskola

English: School bench

bank ta l-iskola

Bank ta’ mastrudaxxa

English: Carpenter’s workbench

bank ta mastrudaxxa

Bank ta’ ħanut

English: shop counter

Bank tal-laħam

English: Butcher block

 

Banka

English: Small bench

Sors: Taljan

Banketta

English: Stool

Sors: Taljan

banketta

 

Bankun

English: large bench

 

Bastun tal-gwarniċ

English: A worked piece of wood used to make a frame

Battent

English: One side/frame/shutter of two piece door or window.

Sors: Taljan

Benniena

Cradle, cot, hammock

Sors: Għarbi

Għerq: B-N-N

Benniena

 

Bizzilla

Lace.

Source: Sicilian

Plural: Bizzillel