Antifona

Talba li titkanta waqt il-funzjonijiet reliġjużi, l-aktar dawk tal-festa tal-qaddis patrun. Eż., l-antifona tal-tal-Milied. Ġen. l-antifona titkanta b’mod polifoniku minn tenuri, baritoni u soprani. Dan ifisser li ħafna drabi l-kant isir b’vuċijiet individwali, inkella minn żewġ korijiet jew aktar, fejn waqt il-kant kor jikkumplimenta lill-ieħor, jiġ. hekk kif jieqaf wieħed ikompli l-ieħor. Il-kantanti jkunu akkumpanjati norm. minn orkestra żgħira. Numru minn dawn l-antifoni huma kompożizzjonijiet li jieħdu ċertu ħin. Etim: Gr. Antifononos – M. innu. Wieħed jista’ jifhem aħjar x’inhi antifona billi jfittex din il-kelma bħala video clip fuq l-internet u b’hekk jisma’ xi ftit minnhom.

Ħajr Martin Morana

Antistrofi

Antistrophe: A. (Ancient Greek: ἀντιστροφή, “a turning back”) the portion of an ode sung by the chorus in its returning movement from west to east, in response to the strophe, which was sung from east to west. It has the nature of a reply and balances the effect of the strophe. B. was also a kind of ancient dance, wherein dancers stepped sometimes to the right, and sometimes to the left, still doubling their turns or conversions.

Kantiku

Canticle: a hymn or chant, typically with a biblical text, forming a regular part of a church service.

 

Korin

Small choir attached to a convent.

Ref: JA

Source: Italian

Plural: korini