Jew ĦTRIEQ 

1. Qsim tax-xufftejn li ħafna drabi jkun ikkawżat mill-kesħa. Espr. ‘Għandi eħtrieq f’xoffti’. 2. Tip ta’ temp ċlampu u sħun u li jaqtagħlek nifsek. Għomma qawwija tas-sajf meta s-sħana tkun intensa.  Qawl agrikolu jgħid: Tidrisx fl-eħtrieq biex it-tiben ma jinħeliex.