(pl. dwieb)  Annimal selvaġġ, norm. tat-tip li jista’ jattakka kemm annimali oħra kif ukoll lin-nies. Espr. li kienet tingħad: ‘F’daqqa waħda sar dbiba.’ – rif. għal meta bniedem għal xi raġuni jew oħra jirrabja u jifferoċja għal xi ħadd.  TABIB TAD-DBEJJEB (D.) medico degli animali.