Il-Piccolo Dizionario (1856) jispjega din il-kelma bħala ‘din id-darba’. J.A. jgħid li din il-kelma tkompli ma’ ‘vieġ’ – jiġ. tagħbija li tinġarr minn post għal ieħor – l-istess bħal ‘vjieġ’. Fid-Damma din il-kelma hi spjegata b’dan il-mod: dan il-vjaġġ, questa volta.