1. Tewm iswed.  2. Għodda magħmula biex tiddritta s-snien tas-serrieq. 3. Tip ta’ sħab. 4. Baħar daqsxejn imċaqlaq.  5. Weraq tal-bajtar tax-xewk. 6. Il-parti ta’ fuq nett tal-barjol tal-mitħna li żżomm ix-xita milli tippenetra ġewwa l-istruttura tal-barjol. Ara: BARJOL. 7. (Fig.) Appel. li jingħad lil xi persuna li toqgħod għal kollox. Bniedem li ma jiswa għal xejn. F’xi każi tintuża l-kelma ċuples. Etim. dubjuża, forsi mit-Tal. cipollo – M. baslaSors etim: J.A