Isem ieħor għax-xahar ta’ Diċembru kif kien magħruf fl-antik mill-Maltin. Dan jidher li kien jissejjaħ hekk għall-inqas sas-seklu dsatax, għax jinsab imniżżel b’dan il-mod fid-Dizionario Maltese-Italiano-Inglese (G.B.F., 1845).