Jew Ċensa L-Għamja:  L-Isem Ċensa ġej mill-isem komplut Vinċenza. Dan l-isem ġieli jintuża bħala ewf. Laqam li jirriferi għall-‘mewt’. Biss, jista, jkun, anzi prob. Li dan l-ewf. Jirriferi wkoll għaċ-ċens, bħallikieku l-ħajja hi magħmula minn ċens li meta jagħlaq ifisser li għandna mmutu. Dan l-isem jir. Għaldaqstant għal mara xiħa u għamja, li ma tiddistingwix lil min għandha tkaxkar magħha għall-mewt.