Il-Karattri tal-Fantasija Maltin Kollha Flimkien

Il-Karattri tal-Fantasija Maltin Kollha Flimkien

B’din l-aħħar silta, bi ħsiebna ntemmu din is-sensiela li fiha konna qed naqbdu, wieħed wieħed,  mal-karattri tal-fantasija li jeżistu mistoħbija fl-ilsien Malti u niġbru kulma nafu fuqhom, ħalli ma jintnesewx u jintremew minn moħħna, imma nibqgħu niftakruhom ħalli ngħadduhom lil uliedna.  Fil-kitbiet ta’ qabel, tkellimna fuq il-karattri prinċipali; dawk l-aktar magħrufa minn niesna, u wrejniekom  xi stampi mid-Dinja tal-Fantasija Maltija li fiha jgħixu ħafna mill-karattri li semmejna.  Fil-fehma tagħna, din id-dinja tal-fantasija Maltija hi tajba daqs dinjiet oħra tal-fantasija li għandu ħaddieħor – bħal Narnia, Oz, Wonderland, u l-bqija.  Id-dinja tagħna sempliċement qed tistenna lil xi ħadd biex jerġa’ jaħjiha, iżejjinha, jidealizaha, u ipenġihielna b’kuluri sbieħ quddiem għajnejna.  (more…)

Id-Dinja tal-Fantasija Maltija (II)

Id-Dinja tal-Fantasija Maltija (II)

Fit-taqsima ta’ qabel din, għall-ewwel darba wara mijiet ta’ snin, konna ftaħna l-bieb u dħalna fid-Dinja tal-Fantasija li kellhom missirijietna u l-Maltin ta’ qabilna.  (more…)

Id-Dinja tal-Fantasija Maltija (I)

Id-Dinja tal-Fantasija Maltija (I)

Wasalna fittmintax-il silta ta’ din is-sensiela li fiha konna qed naqbdu, wieħed wieħed,  mal-karattri tal-fantasija li jeżistu mistoħbija fl-ilsien Malti u niġbru kulma nafu fuqhom, ħalli ma jintnesewx u jintremew minn moħħna, imma nibqgħu niftakruhom ħalli ngħadduhom lil uliedna.  Fil-kitbiet ta’ qabel, tkellimna fuq il-karattri prinċipali; dawk l-aktar magħrufa minn niesna.  Issa wasalna f’punt fejn nixtiequ nurukom, dejjem jekk tridu tiġu magħna, id-Dinja tal-Fantasija Maltija li fiha jgħixu ħafna mill-karattri li semmejna.  Fil-fehma tagħna, din id-dinja tal-fantasija Maltija hi tajba daqs dinjiet oħra tal-fantasija li għandu ħaddieħor – bħal Narnia, Oz, Wonderland, u l-bqija.  Id-dinja tagħna sempliċement qed tistenna li xi ħadd biex jerġa’ jaħjiha, iżejjinha, jidealizaha, u ipenġihielna b’kuluri sbieħ quddiem għajnejna.  Irridu ninvestu kulturalment fiha daqs kemm investa ħaddieħor fid-dinja tal-fantasija tiegħu. Irid ikollna stampi tagħha daqs kemm għandna stampi tad-dinja ta’ ħaddieħor.   U jridu jkunu sbieħ bħal tiegħu.  Biċċa xogħol iebsa, veru, imma imxu ftit miegħi ħalli naraw sa fejn naslu.

(more…)

It-Tfajla tal-Ġmiel li toħroġ mit-Tronġa Mewwija

It-Tfajla tal-Ġmiel li toħroġ mit-Tronġa Mewwija

Wasalna fis-sbatax-il silta ta’ din is-sensiela li fiha qed naqbdu, wieħed wieħed,  mal-karattri tal-fantasija li jeżistu mistoħbija fl-ilsien Malti u niġbru kulma nafu fuqhom, ħalli ma jintnesewx u jintremew minn moħħna, imma nibqgħu niftakruhom ħalli ngħadduhom lil uliedna.  Qegħdin ukoll nippruvaw noħolqu ikonografija għal kull karattru, ħalli aħna u uliedna nkunu nistgħu inpenġuhom u nagħrfu ‘l wieħed mill-ieħor bħalma nagħrfu lil Batman minn Superman (more…)

IS-SIBILLA jew is-Sittażbrilja

IS-SIBILLA jew is-Sittażbrilja

Wasalna fis-sittax-il silta ta’ din is-sensiela li fiha qed naqbdu, wieħed wieħed,  mal-karattri tal-fantasija li jeżistu mistoħbija fl-ilsien Malti u niġbru kulma nafu fuqhom, ħalli ma jintnesewx u jintremew minn moħħna, imma nibqgħu niftakruhom ħalli ngħadduhom lil uliedna.  Qegħdin ukoll nippruvaw noħolqu ikonografija għal kull karattru, ħalli aħna u uliedna nkunu nistgħu inpenġuhom u nagħrfu ‘l wieħed mill-ieħor bħalma nagħrfu lil Batman minn Superman (more…)

Is-Serp ta’ Seba’ Rjus

Is-Serp ta’ Seba’ Rjus

Wasalna fil-ħmistax-il silta ta’ din is-sensiela li fiha qed naqbdu, wieħed wieħed,  mal-karattri tal-fantasija li jeżistu mistoħbija fl-ilsien Malti u niġbru kulma nafu fuqhom, filwaqt li noħolqu stampa tagħhom ħalli nagħrfu karattru minn ieħor.  Nittamaw ħafna li dawn l-istampi, jiġifieri l-ikonografija li qed nippruvaw noħolqu, jiġu aċċettati mill-poplu Malti, u li l-għalliema u l-kittieba jużawhom u jinvestu t-talenti tagħhom fihom biex il-fenominu jikber u tkompli tistagħna l-kultura Maltija.  Tajjeb li nerġgħu ngħidu ukoll li jekk hemm min iħoss li l-istampi, jew l-ikonografija li qegħdin ninbuttaw aħna mhix tajba biżżejjed, nittamaw li talanqas il-kitba tliehem lil ħaddieħor biex jagħmel xi ħaġa aħjar milli għamilna aħna.  Nixtiequ li, x’aktarx għall-ewwel darba fil-kultura tagħna, nagħtu d-dettalji li hemm bżonn biex ħafna mill-karattri tal-fantasija li hemm moħbija fis-subkonxju tagħna jingħataw sura li tingħaraf.  (more…)

L-Imlejka

L-Imlejka

Wasalna fl-erbatax-il silta ta’ din is-sensiela li fiha qed naqbdu, wieħed wieħed,  mal-karattri tal-fantasija li jeżistu mistoħbija fl-ilsien Malti u niġbru kulma nafu fuqhom, ħalli ma jintnesewx u jintremew minn moħħna, imma nibqgħu niftakruhom ħalli ngħadduhom lil uliedna.  (more…)

Ix-Xifajk

Ix-Xifajk

Wasalna fit-tlettax-il silta ta’ din is-sensiela li fiha qed naqbdu, wieħed wieħed,  mal-karattri tal-fantasija li jeżistu mistoħbija fl-ilsien Malti u niġbru kulma nafu fuqhom, ħalli ma jintnesewx u jintremew minn moħħna, imma nibqgħu niftakruhom ħalli ngħadduhom lil uliedna.  Qegħdin ukoll nippruvaw noħolqu ikonografija għal kull karattru, ħalli aħna u uliedna nkunu nistgħu inpenġuhom u nagħrfu ‘l wieħed mill-ieħor bħalma nagħrfu lil Batman minn Superman.  Minn irid jaqra x’għidna fuq il-karattri li ktibna fuqhom qabel, jista’ jsib dan it-tagħrif HAWN (more…)

L-Għul

L-Għul

Wasalna fit-tnax-il silta ta’ din is-sensiela li fiha qed naqbdu, wieħed wieħed,  mal-karattri tal-fantasija li jeżistu mistoħbija fl-ilsien Malti u niġbru kulma nafu fuqhom, ħalli ma jintnesewx u jintremew minn moħħna, imma nibqgħu niftakruhom ħalli ngħadduhom lil uliedna.  Qegħdin ukoll nippruvaw noħolqu ikonografija għal kull karattru, ħalli aħna u uliedna nkunu nistgħu inpenġuhom u nagħrfu ‘l wieħed mill-ieħor bħalma nagħrfu lil Batman minn Superman.  Minn irid jaqra x’għidna fuq il-karattri li ktibna fuqhom qabel, jista’ jsib dan it-tagħrif HAWN.  Din id-darba jmiss li nitkellmu fuq: (more…)

L-Għafrit

L-Għafrit

Wasalna fil-ħdax-il silta ta’ din is-sensiela li fiha qed naqbdu, wieħed wieħed,  mal-karattri tal-fantasija li jeżistu mistoħbija fl-ilsien Malti u niġbru kulma nafu fuqhom, ħalli ma jintnesewx u jintremew minn moħħna, imma nibqgħu niftakruhom ħalli ngħadduhom lil uliedna.  Qegħdin ukoll nippruvaw noħolqu ikonografija għal kull karattru, ħalli aħna u uliedna nkunu nistgħu inpenġuhom u nagħrfu ‘l wieħed mill-ieħor bħalma nagħrfu lil Batman minn Superman.  Minn irid jaqra x’għidna fuq il-karattri li ktibna fuqhom qabel, jista’ jsib dan it-tagħrif HAWN (more…)

Il-Waħx, Gidmejmun, u Waħx il-baqar

Il-Waħx, Gidmejmun, u Waħx il-baqar

Wasalna fl-għaxar silta minn din is-sensiela li fiha qed naqbdu, wieħed wieħed,  mal-karattri tal-fantasija li jeżistu mistoħbija fl-ilsien Malti u niġbru kulma nafu fuqhom, ħalli ma jintnesewx u jintremew minn moħħna, imma nibqgħu niftakruhom ħalli ngħadduhom lil uliedna.  Minn irid jaqra x’għidna fuq il-karattri li ktibna fuqhom qabel, jista’ jsib dan it-tagħrif HAWN.  Din id-darba jmiss li nitkellmu fuq: (more…)

Is-Sirena

Is-Sirena

F’din is-sensiela ta’ artikli qed naqbdu, wieħed wieħed, mal-karattri tal-fantasija li għandna fl-ilsien Malti, u nagħtu t-tagħrif kollu li nafu fuqhom, ħalli dawn il-karattri ma jintremewx u jintnesew, imma jibqgħu magħna għax huma wirt missirijietna.  Barra minn hekk qed nagħtu biżżejjed dettalji biex il-karattri jkunu jistgħu jitpenġew b’mod li nagħrfu wieħed minn ieħor, bħalma nagħrfu bejn Father Christmas u La Befana, u dan billi nagħtu lil kull karattru s-simbolu tiegħu, li jkun jingħaraf minn dak ta’ karattru ieħor.  Il-ħsieb tagħna fissirnieh aktar ċar fl-introduzzjoni għal dan il-proġett, li wieħed jista’ jsibha HAWN. Dan l-artiklu fuq Il-Belliegħa hu t-tmien wieħed fis-sensiela, imma hemm artikli oħra li tajjeb li taqrawhom ukoll.   L-artikli li xandarna s’issa tistgħu ssibuhom HAWN (more…)

Il-Belliegħa

Il-Belliegħa

F’din is-sensiela ta’ artikli qed naqbdu, wieħed wieħed, mal-karattri tal-fantasija li għandna fl-ilsien Malti, u nagħtu t-tagħrif kollu li nafu fuqhom, ħalli dawn il-karattri ma jintremewx u jintnesew, imma jibqgħu magħna għax huma wirt missirijietna.  Barra minn hekk qed nagħtu biżżejjed dettalji biex il-karattri jkunu jistgħu jitpenġew b’mod li nagħrfu wieħed minn ieħor, bħalma nagħrfu bejn Father Christmas u La Befana, u dan billi nagħtu lil kull karattru s-simbolu tiegħu, li jkun jingħaraf minn dak ta’ karattru ieħor.  Il-ħsieb tagħna fissirnieh aktar ċar fl-introduzzjoni għal dan il-proġett, li wieħed jista’ jsibha HAWN. Dan l-artiklu fuq Il-Belliegħa hu t-tmien wieħed fis-sensiela, imma hemm artikli oħra li tajjeb li taqrawhom ukoll.   L-artikli li xandarna s’issa tistgħu ssibuhom HAWN

(more…)

Il-Ħaddiela

Il-Ħaddiela

Din hi taqsima oħra minn sensiela ta’ kitbiet maħsuba biex il-Maltin u l-Għawdxin jerġgħu jsiru midħla tal-karattri fittizji tal-fantasija li dari kienu jixgħelu l-istħajjil ta’ niesna. Jekk din hi l-ewwel darba tiegħek li qed taqra l-kitba ta’ dis-sensiela, ikun tajjeb li tfittex u taqra wkoll l-introduzzjoni, li għandek issibha HAWN.  Fl-introduzzjoni għamilniha ċara li ħsieb tagħna hu li nagħtu biżżejjed tagħrif biex aħna l-Maltin inkunu nistgħu inpenġu x-xbiha  ta’ kull karattru b’mod li l-karattri jkunu jingħarfu minn xulxin – bl-istess mod ta’ kif aħna nagħrfu x-xbiha ta’ Father Christmas, Batman, Superman, Xummiemu, u l-bqija.  Bis-saħħa t’hekk, mhux biss it-tagħrif folkloristiku ta’ kull karattru ma jintilifx, imma wkoll dawn il-karattri ma jmutux, u jerġgħu jieħdu l-ħajja biex tistagħna l-kultura Maltija.  Il-karattri li tkellimna fuqhom s’issa tista’ ssibhom HAWN.  Illum imiss li nitkellmu fuq: (more…)

Is-Sħaħar

Is-Sħaħar

Din hi taqsima oħra, is-sitt waħda, minn sensiela ta’ kitbiet maħsuba biex il-Maltin u l-Għawdxin jerġgħu jsiru midħla tal-karattri fittizji tal-fantasija li dari kienu jixgħelu l-istħajjil u l-fantasija ta’ niesna. Jekk din hi l-ewwel darba tiegħek li qed taqra l-kitba ta’ dis-sensiela, ikun tajjeb li taqra wkoll l-introduzzjoni, li għandek issibha HAWN. (more…)

It-Tork tat-taraġ

It-Tork tat-taraġ

Din hi taqsima oħra, il-ħames waħda, minn sensiela ta’ kitbiet maħsuba biex il-Maltin u l-Għawdxin jerġgħu jsiru midħla tal-karattri fittizji tal-fantasija li dari kienu jixgħelu l-istħajjil u l-fantasija ta’ niesna. Jekk din hi l-ewwel darba tiegħek li qed taqra l-kitba ta’ dis-sensiela, ikun tajjeb li tfittex u taqra wkoll l-introduzzjoni, li għandek issibha HAWN. Fl-introduzzjoni għamilniha ċara li l-ħsieb tagħna hu li nagħtu biżżejjed tagħrif biex aħna l-Maltin inkunu nistgħu inpenġu x-xbiha  tal-ħafna  karattri tal-fantasija li jeżistu mistoħbija fil-kultura tagħna, b’mod li l-karattri jkunu jingħarfu minn xulxin – bl-istess mod ta’ kif aħna nagħrfu x-xbiha ta’ Father Christmas, Batman, Superman, Xummiemu, u l-bqija.  Bis-saħħa t’hekk, mhux biss it-tagħrif folkloristiku ta’ kull karattru ma jintilifx, imma wkoll dawn il-karattri ma jmutux, u jerġgħu jieħdu l-ħajja biex tistagħna l-kultura Maltija.  Inħossu li hu importanti li x-xogħol jinqara kollu f’daqqa.  Il-karattri li tkellimna fuqhom s’issa tista’ ssibhom HAWN

(more…)

Il-Ġganti

Il-Ġganti

Din hi r-raba’ parti ta’ sensiela li fiha qed nippruvaw nerġgħu nagħtu l-ħajja lill-karattri tal-fantasija li għandna mistoħbija fil-kultura Maltija.  Nixtiequ ħafna li jkollna mod ta’ kif inpenġu lil dawn il-karattri b’mod li kull min hu Malti jkun jista’ jagħraf karattru minn ieħor.  Dan jista’ jsir billi nagħtu t-tagħrif kollu li nafu fuq dawn il-karattri, u naraw li kull karattru jkollu s-simbolu tiegħu, simbolu li jagħżlu minn karattri oħra.  Hu importanti ħafna għalina li biex il-messaġġ tagħna jinftiehem aħjar, il-kitbiet tagħna jinqraw jekk jista’ jkun kollha flimkien.  Tal-anqas, wieħed għandu jara li jaqra l-introduzzjoni li tgħin lill-qarrej jifhem aħjar.  Din l-introduzzjoni tinstab HAWN.  Il-karattri kollha li ktibna fuqhom s’issa ssibhom HAWN.  Illum imiss li nitkellmu fuq:

(more…)

L-Ors tal-Gandlora

L-Ors tal-Gandlora

F’din is-sensiela ta’ artikli qed naqbdu, wieħed wieħed, mal-karattri tal-fantasija li għandna fl-ilsien Malti, u nagħtu t-tagħrif kollu li nafu fuqhom, ħalli dawn il-karattri ma jintremewx u jintnesew, imma jibqgħu magħna għax huma wirt missirijietna.  Barra minn hekk qed nagħtu biżżejjed dettalji biex il-karattri jkunu jistgħu jitpenġew b’mod li nagħrfu wieħed minn ieħor, bħalma nagħrfu bejn Father Christmas u La Befana, u dan billinagħtu lil kull karattru s-simbolu tiegħu, li jkun jingħaraf minn dak ta’ karattru ieħor.  Il-ħsieb tagħna fissirnieh aktar ċar fl-introduzzjoni għal dan il-proġett, li wieħed jista’ jsibha HAWN. Dan l-artiklu fuq l-Ors tal-Gandlora hu t-tielet wieħed fis-sensiela, imma hu importanti ħafna li jinqara flimkien mal-artiklu li deher qablu: l-artiklu fuq il-Gawgaw.  Inħossu li hemm rabta bejn il-Gawgaw u l-Ors tal-Gandlora kif nittamaw li nispjegaw fil-kitba tagħna.  L-artiklu fuq il-Gawgaw tistgħu ssibuh HAWN (more…)

Il-Gawgaw

Il-Gawgaw

Din hi taqsima oħra minn sensiela ta’ kitbiet maħsuba biex il-Maltin u l-Għawdxin jerġgħu jsiru midħla tal-karattri fittizji tal-fantasija li dari kienu jixgħelu l-istħajjil ta’ niesna. Jekk din hi l-ewwel darba tiegħek li qed taqra l-kitba ta’ dis-sensiela, ikun tajjeb li tfittex u taqra wkoll l-introduzzjoni, li għandek issibha hawnhekk. Fl-introduzzjoni għamilniha ċara li ħsieb tagħna hu li nagħtu biżżejjed tagħrif biex aħna l-Maltin inkunu nistgħu inpenġu x-xbiha  ta’ kull karattru b’mod li l-karattri jkunu jingħarfu minn xulxin – bl-istess mod ta’ kif aħna nagħrfu x-xbiha ta’ Father Christmas, Batma, Superman, Xummiemu, u l-bqija.  Bis-saħħa t’hekk, mhux biss it-tagħrif folkloristiku ta’ kull karattru ma jintilifx, imma wkoll dawn il-karattri ma jmutux, u jerġgħu jieħdu l-ħajja biex tistagħna l-kultura Maltija. (more…)

Il-Ħares u r-Ruħ

Il-Ħares u r-Ruħ

Malta aktarx li hu l-uniku pajjiż fid-dinja fejn in-nies donnhom li għalqu l-bibien ta’ qalbhom u neħħew minn rashom kull tifkira, li dari żgur kellhom, tal-persunaġġi tal-fantasija li jeżistu fil-lingwa u l-kultura tagħhom. (more…)