GRAMMATIKA

GRAMMATIKA

Jew Tagħlim Mużikali Meħud minn Diversi Awturi Kbar tal-Mużika. Miġbura Mis-surmast Gejtan Grech 1908. (Din hija t-tieni edizzjoni tal-ktieb li ħareġ fl-1949 u jinkludi żjidiet ta’ Siridjun Grech, O. Carm.). (more…)

Hekk Kellu Jkun!

Hekk Kellu Jkun!

Farsa f’żewġ atti ta’ Carmelo Camilleri. Il-librett ġie mitbugħ fis-sena 1876 u għandu jkun ta’ interess kbir għal kull min hu studjuż tal-Malti. Din il-verżjoni elettronika hija miġjuba lilkom mill-ilmiklem.com. Agħfsu fuq il-“full screen” biex tkunu tistgħu taqrawh sew. Kollezzjoni privata. (more…)

Martin

Martin

Farsa f’żewġ atti ta’ Carmelo Camilleri. Il-librett ġie mitbugħ madwar is-sena 1870 u għandu jkun ta’ interess kbir għal kull min hu studjuż tal-Malti. Din il-verżjoni elettronika hija miġjuba lilkom mill-ilmiklem.com. Agħfsu fuq il-“full screen” biex tkunu tistgħu taqrawh sew. Kollezzjoni privata. (more…)

Il habib tal bidui

Il habib tal bidui

Dan il-pronistiku nkiteb minn spiżjar fl-1893 u huwa dedikat lil ħabib bidwi tiegħu. Apparti li miktub bl-idejn fuq pitazz, dan il-pronostiku huwa interessanti mhux biss għax huwa dokument tal-Malti fi stadju li kien għadu jiżviluppa fil-mod li jinkiteb iżda fih sezzjonijiet ta’ tagħrif interessanti bħal qwiel li għandhom x’jaqsmu max-xhur u informazzjoni dwar l-irwiegel.

Dan il-ktejjeb ġie ġentilment misluf minn S. Cusens biex jiġi diġitizzat sabiex ikun jista’ jitgawda mill-qarrejja ta’ ilmiklem.com u kull min iħobb l-ilsien Malti.