Ta’ Ċaċu’ – dan hu laqam mogħti lin-nies tal-Isla, li skont l-għajdut popolari, huma nies li jħobbu jiftaħru b’rixhom.  Etim. dubjuża. X’aktarx il-kelma ġejja minn ċaċċarun – wieħed li jgħid ħafna. Tal. ciaccione – M. wieħed li jħobb jiftaħar.