Fit-teatru, din kienet il-lista li tinżamm wara l-kwinti biex l-atturi jkunu jafu s-sekwenza meta jmisshom joħorġu fuq il-palk biex jirreċtaw. Rif. għall-persuna li tkun wara l-kwinti biex tindika lill-atturi meta dawn imisshom joħroġu fuq il-palk. Norm. Kien imisshom b’subajgħ biex jindika li għandhom joħorġu. Ħafna drabi l-buttafori kien ukoll jagħti l-ewwel linja ta’ kliem li l-attur għandu jgħid hekk kif joħroġ fuq il-palk. Tal. Buttafuori.