1. Il-parti ta’ isfel taż-żaqq li taqbeż il-barra meta timtela.  BOTON   (D.)  2. Feto, ventre. Boton fniek. Bosta frieħ minn ġuf wieħed. Tliet tfal ta’ boton wieħed, tre gemelli. E.S.I. jispjega din il-kelma bħala l-pl. ta’ BOTNA. Għad ta’ wlied jew bhejjem li twieldu minn omm fl-istess ulieda. 2. Ħxejjex jew frott li jikber f’rimja waħda.