1. Xitla tal-qsari li l-weraq tagħha jixbah ir-rand. Tagħmel ward żgħir u żinżel. Tissejjaħ ukoll rand tal-beraq u r-ragħad. (L. liliaceae asparageae). 2. Logħba tal-karti li tissejjaħ hekk. L-isem ta’ din il-logħba ġej minn Sqallija fejn din il-logħba hi popolari. Tixbah oħra li Taljani jafuha bħal Scopa.